Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, informujemy, iż w SPZOZ w Brzesku:

  > > 1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  > > w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  > > wirusem SARS-CoV-2
  Zakażenie potwierdzono u 4 pacjentów.

  > > 2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
  > > na dzień otrzymania wniosku?
  Na dzień otrzymania wniosku nie było już żadnych pacjentów zakażonych SARS-Cov-2 hospitalizowanych w szpitalu.

  > > 3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  > > dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  > > na SARS-CoV-2?
  Od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, żaden zmarły pacjent nie miał dodatniego wyniku testu na SARS-CoV-2?

  > > 4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  > > /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  > > podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  Tak, w szpitalu funkcjonuje SOR, choć nie jesteśmy szpitalem zakaźnym.

  > > a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  > > b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
  > > na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  > > przyjęć/oddziale ratunkowym.
  Podstawowym dokumentem są "zasady organizacji opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego dla pacjentów chorujących na chorobę wywołaną wirusem Sars-Cov-2 lub podejrzanych o zachorowanie na tę chorobę" (skan w załączeniu)
  > > 5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
  > > się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  > > działania.
  Takie przyjęcie odbyłoby się w budynku placówki - w izolatce.

  > > 6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  > > poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  > > wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  > > związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  Wszystkie procedur są dokumentami wewnętrznymi i nie mogą zostać udostępnione.

  > > 7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  > > placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  W chwili obecnej posiadane ilości środków ochrony indywidualnej jest wystarczająca do zabezpieczenia personelu i pacjentów szpitala.

  > > 8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  > > wirusa SARS-CoV-2?
  W SPZOZ w Brzesku nie przeprowadza się testów na obecność SARS-Cov-2.

  > > a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  > > oczekiwania na wynik?
  > > b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  > > do dnia otrzymania wniosku?
  ---------
  > > 9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  > > o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  Przy podejrzeniu zakażenia u pacjenta SARS-Cov-2 stosuje się "zasady organizacji opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego ślą pacjentów chorujących na chorobę wywołaną wirusem Sars-Cov-2 lub podejrzanych o zachorowanie na tę chorobę"
  > > 10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  > > wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  > > prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  > > szpitala.
  W SPZOZ w Brzesku nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu personelu. Jednak w obowiązującej w szpitalu "procedurze ZI komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej" jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania szpitala na zewnątrz i kontaktów z podmiotami zewnętrznymi jest Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

  Mam nadzieję, iż udzielone informacje są dla Państwa wystarczające.
  W razie uwag, wątpliwości lub pytań proszę o kontakt.

  Z poważaniem,

  Monika Mikołajek-Burek
  Rzecznik prasowy
  SP ZOZ w Brzesku
  tel. 511 438 347
  m.burek@spzoz-brzesk.pl

  Załączniki

  • ZASADY_ORGANIZACJI_OPIEKI_ZDROWOTNEJ.pdf (nieskanowany) Skanuj