Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE

  Twoja wiadomość

  Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr4 w Lublinie
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 22:41:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 1 kwietnia 2020 07:49:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie w dniu 1 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, iż informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, ze względu na duże obciążenie pracą personelu Szpitala związaną ze zwalczaniem epidemii COVID-19 i jednoczesnym znacznym ograniczeniu działalności spowodowanym brakami personalnymi. Przedmiotowa informacja zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 1 czerwca 2020 r.
  Z wyrazami szacunku,
  Kamil Golema
  Radca Prawny

  Zespół Radców Prawnych
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
  ul. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin
  tel. 81 72 44 651, 81 72 44 439

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com