Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Szanowni Państwo.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy:

  Ad. 1 - 0 osób.

  Ad. 2 - 0 osób.

  Ad. 3 - 0 osób.

  Ad. 4 - SP ZOZ w Świdniku nie jest wskazany do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, ale na Izbie Przyjęć znajduje się izolatka na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta. W załączeniu przesyłamy treść dokumentu: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik”.

  Ad. 5 - Przyjęcie pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki.

  Ad. 6 - W załączeniu przesyłamy treść następujących dokumentów: „Procedura. Postępowanie z pacjentami urazowymi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”, „ Procedura. Zasady izolacji pacjentów zakażonych oraz o podwyższonym ryzyku zakażenia” oraz wcześniej wymieniony: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik”.

  Ad. 7 - W załączeniu przesyłamy tabelę z zaopatrzeniem magazynu medycznego w środki ochrony osobistej; stan na dzień 1 kwietnia 2020 roku oraz fakturę na środki ochrony osobistej zakupione ze środków przekazanych przez Gminę Miejską Świdnik, które w powyższej tabeli nie zostały uwzględnione.

  Ad. 8 - W naszym Szpitalu nie przeprowadza się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  Ad. 9 - Informacje te zawarte są w załączonych dokumentach: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik” i „Procedura. Postępowanie z pacjentami urazowymi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”.

  Ad. 10 - Personel nie ma zakazu wypowiadania się.

  Z poważaniem

  Samodzielny Publiczny

  Zakład Opieki Zdrowotnej

  ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

  tel. 81 751 42 15, fax 81 751 27 49

  Załączniki

  • Faktura.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Tabela._Zaopatrzenia.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Procedura._Zasady_izolacji_pacjentów_zakażonych_oraz_o_podwyższonym_r_1GBT2is.zip (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_postępowania_z_pacjetem_urazowym_z_podejrzeniem_zakażenia_k_6vsosKj.zip ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Schemat_postępowania_z_pacjentami_z_podejrzeniem_zakażenia_koronawiru_ZQzUzQd.zip (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Załączniki