'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@plockizoz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 23:02

  odczytano w dniu 2020-04-01 07:38.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@plockizoz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 23:02

  odczytano w dniu 01.04.2020 17:09.

 • odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam pismo, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, które jest odpowiedzią na skierowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Biorąc pod uwagę ewaluację spraw organizacyjnych, które są uwarunkowane zmienną dynamiką sytuacji epidemiologicznej, Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przygotował odpowiedź na przedmiotowy wniosek w sposób dokładny i rzetelny, przez co jednakże wyniknęła zwłoka w postaci niedochowania terminu przypadającego na odpowiedź zwrotną.

  Zarząd Spółki wobec powyższego pragnie przeprosić za zaistniałą przewlekłość oraz prosi o wyrozumiałość.

  Z poważaniem

  Zbigniew Kukla vel Kuklewicz
  Kierownik Biura Zarządu

  Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  tel. 24 364 51 78, faks. 24 364 51 02
  tel. kom. 668 103 023
  e-mail: <mailto:zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl> zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl
  <http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl

  PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock,
  tel. 24 364 51 00, fax. 24 364 51 02, NIP: 774-28-24-705, REGON: 611416590
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  KRS nr 0000214083 Kapitał zakładowy: 48 836 500,00 zł

  Klauzula poufności. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata/adresatów, stanowią treści poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem wiadomości, jakiekolwiek jej wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy przechowywanie jest ściśle zabronione. Kontakt: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. T. Kościuszki 28; tel. 24 364 51 00; <http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl/
  Confidentiality notice. This email as well as all the attached files are intended solely for the addressee(s), may contain confidential and/or privileged information and are legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, or if this message has been addressed to you in error, please immediately notify the sender and delete the message and its attachments from your computer. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited. Contact: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Poland, T. Kościuszki Str. 28; phone: 24 364 51 00; <http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl/.

  Załączniki

 • RE: DHL Awb: 1334537013 / DOKUMENTY WYSYŁKOWE 24.07.2020 FORsprawa-20738@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  Szanowny Kliencie / Nadawca sprawa-20738@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Prosimy o poinformowanie, że przesyłka DHL ma dotrzeć wraz z przesyłką 24
  lipca 2020 r. Pełne szczegoły przesyłki można zobaczyć w załączonym (DOKUMENTY
  GRAFICZNE) Oficjalny poświadczony rachunek za przychod i faktury kopię, Mamy
  nadzieję, że pomoże to w wytycznych dotyczących wczesnego rozliczenia i
  dostawy przesyłki.
  [![](cid:dhlarrivaldocuments.png)](https://cdn.discordapp.com/attachments/732845343078875181/737068451952197697/DHL_DOCS.IMG)__

  __ __

  Dziękujemy za wybranie firmy wysyłkowej DHL


  **Lucian Sofrac**

  **Dispatch Service Manager**

  ** ** **DHL International Worldwide**

  Str. Traian Vuia Nr. 149,

  Cluj, Poland

  Phone: +40 021 2221777

  Mobile: +40 753 305 015

  lucian.sofrac@dhl.com

  [www.dhl.com](http://www.dhl.com)

  ![](cid:image005.jpg)

  |

  Załączniki

  • dhlarrivaldocuments.png (nieskanowany) Skanuj
  • image005.jpg (nieskanowany) Skanuj