Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r. Powiatowe
  Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 6
  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zawiadamia, że
  informacja w oczekiwanym przez Państwa zakresie zostanie udostępniona w
  terminie do dnia 31 maja 2020 r. Wskazany termin związany jest z
  obowiązującym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym zadaniami,
  które spełnia PCZ.

  --
  dr Konrad Sawicki

  Wiceprezes Zarządu

  POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚŒCIĄ
  24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
  tel./fax +48 81 827 22 78,
  e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,
  NIP 7171830083, REGON 431019069

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚŒwidniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS. KRS 0000487468.
  Kapitał zakładowy 29.364.300,00 zł.
  _________________________________________________________________________
  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomoœści adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliœście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  W dniu 31.03.2020 o 23:02, sprawa-20753@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Informacja publiczna przez Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 31 marca 2020 r. Zarząd
  Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. informuje jak
  niżej:

  1. Nie było takich przypadków.

  2. Nie było takich przypadków.

  3. Nie było takich przypadków.

  4. W Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim
  funkcjonuje Izba Przyjęć podzielona na dwie strefy - czerwoną i zieloną.
  Pacjent po triażu przeprowadzanym w namiocie przed IP przez Ratownika,
  kierowany jest zgodnie z procedurą do odpowiedniej strefy. Postępowanie
  określa regulamin IP oraz załącznik do regulaminu z dnia 30 03 2020 oraz
  wytyczne wojewody i GIS. Procedury w załączeniu.

  5. Jest oddzielne miejsce.

  6. Procedury w załączeniu.

  7. Kombinezon ochronny – 56

  maska ffp2 – 410

  półmaska ffp2 – 170

  czepek chirurgiczny – 4300

  fartuch chirurgiczny – 193

  fartuch chirurgiczny – 255

  fartuch jednorazowy – 400

  komplet pościeli – 505

  maska chirurgiczna – 1850

  prześcieradło jednorazowe – 460

  ubranie operacyjne – 200

  8. Nie dotyczy.

  9. Procedury w załączeniu.

  10. Nie dotyczy.

  --
  Z poważaniem,

  Angelika Mizińska

  e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,

  POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚŒCIĄ
  24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
  tel./fax +48 81 827 22 78,
  e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,
  NIP 7171830083, REGON 431019069

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚŒwidniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS. KRS 0000487468.
  Kapitał zakładowy 29.364.300,00 zł.
  _________________________________________________________________________
  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomoœści adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliœście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  Załączniki