'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@brodnowski.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 23:08

  odczytano w dniu 01.04.2020 08:11.

 • Dot. Odpowiedź na pismo z dnia 31.03.2020 cz. I przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
  w Warszawie sp. z o.o. na pismo z dnia 31 marca 2020 r. wraz z załącznikami.

  Z poważaniem

  Magdalena Wolniak-Bińkowska

  Kierownik Biura ds. Organizacji i Marketingu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

  ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

  tel.: (22) 326-56-65, fax: (22) 326-58-55

  e-mail: <mailto:m.wolniak@brodnowski.pl> m.wolniak@brodnowski.pl

  Załączniki

  • image001_hTmBFjp.png ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Odpowiedź_na_pismo_z_dnia_31.04.2020.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • 24_03_20_definicja_bliskiego_kontaktu_zalecenia.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • 250320__codzienne_raporty_o__pacjentach__z_pobranymi_badaniamy_w_kier_orILNRQ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Insrtukcja_pobrania_i_transportu__materialow_RT-CPR_GENOMICS__kornaw_FTkiWSv.docx (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_-_zasady_post._w_Oddziale_szpit._w_przyp._podejrzenia_zaka_JS1fcFu.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Instrukcja_dla_prac._rejestracji_4.03.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_dot._postepowania_w_przypadku_podejrzenia_u_pracownika_zak_iNN8G6A.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • FW: Dot. Odpowiedź na pismo z dnia 31.03.2020 cz. Ii przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
  w Warszawie sp. z o.o. na pismo z dnia 31 marca 2020 r. wraz z załącznikami.
  (Część II)

  Z poważaniem

  Magdalena Wolniak-Bińkowska

  Kierownik Biura ds. Organizacji i Marketingu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

  ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

  tel.: (22) 326-56-65, fax: (22) 326-58-55

  e-mail: <mailto:m.wolniak@brodnowski.pl> m.wolniak@brodnowski.pl

  Załączniki

  • image001_VYzBqrq.png (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_MSB_dot._postepowania_z_pacjentem_urazowym_z_podejrzeniem__rYeV1Bt.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_postepowania_z_pacjentem_w_Punkcie_izolacyjnym_4.04.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_postepowania_z_pacjentem_w_SOR_w_przypadku_podejrzenia_zakażenia.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Instrukcja_postępowania_dla_Izby_Przyjęć_Planowych_4.03.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Zarzadu_MSB_20_03_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Zarzadu_MSB_nr_2__2303202_wstrzymanie_urlopow_i_wzywanie_pr_h5ymhxf.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Scan__komunikat_Nr_3_z_27_marca.pdf (nieskanowany) Skanuj