Instytucja: 

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII,REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Info publ - odpowiedź przez NARODOWY INSTYTUT GERIATRII,REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do otrzymanego od Państwa Wniosku o udostepnienie informacji
  publicznej z dnia 1 kwietnia 2020 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na
  wnioskowane informacje:

  1) Nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-COV-2 u żadnej z osób
  hospitalizowanych w naszej placówce.
  2) Żaden z pacjentów hospitalizowanych w naszej placówce nie jest zakażony
  SARS-COV-2.
  3) Nie odnotowaliśmy żadnych zgonów w naszej placówce we wspomnianym
  terminie.
  4) W naszej placówce nie funkcjonuje izba przyjęć/szpitalny oddział
  ratunkowy.
  5) W naszej placówce nie przyjmuje się pacjentów z podejrzeniem SARS-COV-2.
  6) Procedury zostały dołączone w załącznikach niniejszego e-maila.
  7) Wykaz i ilość środków ochrony osobistej również w załączeniu.
  8) W naszej placówce nie przeprowadza się testów na obecność wirusa
  SARS-COV-2.
  9) Procedura również w załączeniu ( co do testów j.w.).
  10) Wobec personelu zatrudnionego w naszej placówce nie wprowadzono zakazu
  wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  Z poważaniem,
  Kamila Czapla
  Sekretariat Dyrektora Naczelnego
  tel. (22) 670-93-20 wew. 320
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

  Załączniki

  • 2.04.20_Ścieżka_przyjęcia_pacjenta_podejrzanego_o_zakażenie_koronawirusem.pdf
  • Instrukcja_zapobiegania_rozprzestrzenianiu_się_wirusa_SARS-CoV-2.pdf
  • Postępowanie_z_pacjentem_hospitalizowanym_podejrzanym_o_zakażenie_cowid_-_19.pdf
  • załącznik_nr_1.pdf
  • załącznik_nr_2.pdf
  • załącznik_nr_3.pdf
  • załącznik_nr_4.pdf
  • Wykaz_środków_ochrony_osobistej.PNG