Instytucja: 

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o infrmację publiczną przez KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU

  Z poważaniem

  Katarzyna Masny

  Sekretariat Dyrektora

  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole

  tel. 77 454 54 01 wew.407

  <http://www.ginekologia.opole.pl/> www.ginekologia.opole.pl

  <https://www.facebook.com/centrumginekologiipoloznictwaineonatologii/>
  cid:image005.png@01D530C7.6277A110

  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
  zawierać informacje poufne. W przypadku stwierdzenia, że odbiorcą miała być
  inna osoba, prosimy o poinformowanie nadawcy i niezwłocznie usunięcie
  wiadomości. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie
  o podobnym charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne.
  Administratorem danych zawartych w korespondencji mailowej jest Kliniczne
  Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu: KRS: 0000005533;
  NIP: 754-24-80-425; REGON: 000640136. Pani/Pana dane zbierane są w celu
  nawiązania kontaktu, współpracy, realizacji zadań statutowych. Ma Pani/Pan
  prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania tych danych. W tym celu należy się kontaktować z
  Inspektorem Ochrony Danych:
  <mailto:{{ email }}?body=inspektor%20ochrony%20danych>
  {{ email }}.

  Załączniki

  • image003.png
  • Pismo_COV19.docx
  • ALGORYTM_POSTĘPOWANIA_W_PUNKCIE_SELEKCJI_EPIDEMIOLOGICZNEJ.docx
  • Ankieta_dla_pacjentek_szpitala_-_wersja_z_14.04.2020.docx
  • INSTRUKCJA_POBRANIA_wymazu_-_3_wymazówki.doc