Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: LORO@LORO.PL
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 23:11

  odczytano w dniu 01.04.2020 07:44.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: LORO@LORO.PL
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 23:11

  odczytano w dniu 01.04.2020 13:05.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wnsioek.

  Pozdrawiam

  Marta Bukowska

  Biuro Zarządu

  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

  Ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

  NIP 9271938119 Regon 000290630

  tel. 68 47 50 601

  fax: 68 47 50 602

  www.loro.pl

  Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, REGON: 000290630, NIP: 9271938119. Kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 PLN. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Zamkowej 1, 66-200 Świebodzin

  Ta elektroniczna wiadomość zawiera informację z firmy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., które mogą być prawnie chronione lub poufne. Jeśli nie jesteś adresatem wskazanym w adresie (bądź odpowiedzialny za dostarczenie tej wiadomości do takiej osoby), nie możesz kopiować, ujawniać lub dostarczać tej wiadomości lub jej części komukolwiek, w jakiejkolwiek formie. W takim przypadku należy zniszczyć tą wiadomość oraz poinformować nadawcę poprzez odpisanie na adres mailowy nadawcy.

  Załączniki