'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 27 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.
  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20204@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <wojewodzki@szpital.suwalki.pl> o 2020-04-23 10:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-23 11:28

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  Dzień dobry, odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej została przesłana pocztą elektroniczną w dniu 06 kwietnia 2020r. o godz. 14:41, wraz ze scanami obowiązujących procedur.
  Proszę o sprawdzenie Państwa skrzynki odbiorczej, niemniej jednak, prześlę Państwu całość wysłanej informacji jeszcze raz.

  Z poważaniem
  Iwona Danowska
  Dział Administracyjny
  Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  87 56 29 421, fax 87 56 29 200

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pytania.

  Z poważaniem
  Iwona Danowska
  Dział Administracyjny
  Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  87 56 29 421, fax 87 56 29 200

  Załączniki

  • 1._pismo_przewodnie.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zasady_przyjmowania_pacjentów_na_oddziały_Szpitala_podejrzanych-zakaż_qyZyYLy.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zasady_postępowania_z_pacjentami_urazowymi_-_wymagającymi_przeprowadz_QSIEBwf.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Ścieżka_przyjęcia_pacjenta_podejrzanego_o_zakażenie_koronawirusem_któ_F7OXtnh.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Stosowanie_środków_ochrony_indywidualnej_-_-_egz._nienadzorowany_niep_7LHHZuq.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_minimalizowania_ryzyka_infekcji_koronawirusem_SARS-Cov-2__u_nBmqKsw.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Postępowanie_z_pacjentką_rodzącą_i_noworodkiem_w_przypadku_podejrzeni_g4qH5ac.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Dekontaminacja_pomieszczeń_i_wyznaczonych_ciągów_komunikacyjnych_w_kt_9BB3wLP.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Fw: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  Przesyłam ponownie odpowiedź na Państwa wniosek.

  Z poważaniem
  Iwona Danowska
  Dział Administracyjny
  Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  87 56 29 421, fax 87 56 29 200

  Załączniki

  • 1._pismo_przewodnie_UGYsuxC.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zasady_przyjmowania_pacjentów_na_oddziały_Szpitala_podejrzanych-zakaż_ESo26ZW.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zasady_postępowania_z_pacjentami_urazowymi_-_wymagającymi_przeprowadz_5yavzn6.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Ścieżka_przyjęcia_pacjenta_podejrzanego_o_zakażenie_koronawirusem_któ_WOlHJjH.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Stosowanie_środków_ochrony_indywidualnej_-_-_egz._nienadzorowany_niep_tRQYvfn.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_minimalizowania_ryzyka_infekcji_koronawirusem_SARS-Cov-2__u_liq99Mq.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Postępowanie_z_pacjentką_rodzącą_i_noworodkiem_w_przypadku_podejrzeni_AYbn1jo.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Dekontaminacja_pomieszczeń_i_wyznaczonych_ciągów_komunikacyjnych_w_kt_E6kPGf8.pdf (nieskanowany) Skanuj