Instytucja: 

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp- informacja publiczna przez SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na maila skierowanego do Szpitala Zakonu Bonifratrów św.
  Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. z dnia 27.03.2020 r. dotyczącego
  prośby o udzielenie informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi
  na zadane przez Państwa pytania.

  1)Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w
  czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2

  Nie stwierdzono.

  2)Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
  na dzień otrzymania wniosku: 0 pacjentów.

  3)Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  na SARS-CoV-2?: 0 pacjentów

  4)Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. TAK.

  5)Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
  się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  działania.

  Jeśli zaistnieje sytuacja udzielenia pomocy osobie, z której wywiadu
  medycznego i objawów chorobowych wynika, że może być zakażona SARS
  CoV-2, Szpital posiada wydzielone pomieszczenie do udzielania
  świadczenia medycznego do momentu uzyskania potwierdzenia zakażenia w
  budynku Szpitala.

  6)Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  Szpital posiada stosowne procedury, na bieżąco aktualizowaneopracowanew
  oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Głównego Inspektora
  Sanitarnego oraz światowe wytyczne w tym zakresie (CDC,ECDC,WHO).

  7)Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce:
  ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku

  Na dzień otrzymania niniejszego wniosku Szpital zaopatrzony jest w
  środki ochrony indywidualnej dla pracowników typu maski chirurgiczne,
  Maski FPP2, FPP3, fartuchy nieprzemakalne, gogle, przyłbice, oraz
  wzmocnione rękawice z wydłużonym mankietem, kombinezony ochronne.
  Możliwość zaopatrzenia z firm zewnętrznych jest ograniczona. Szpital nie
  otrzymał środków ochronnychtzw. agencji rezerwmateriałowych.

  8)Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?

  Nie przeprowadza się.

  9)Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu

  Przekazanie do Szpitala Zakaźnego lub izolacja pacjenta w Szpitalu.

  10)Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Nie jest to informacja publiczna.

  1)

  --
  Z pozdrowieniami,
  Anna Drozd
  Starszy Specjalista
  Dział Organizacji i Promocji
  tel. 12 37 97 178
  fax 12 37 97 104
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  www.bonifratrzy.krakow.pl <http://www.bonifratrzy.krakow.pl>

  Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.
  ul. Trynitarska 11, 31- 061 Kraków
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  NIP: 6762409073, REGON 121065900, KRS: 0000338856, Kapitał Spółki: 6 981
  100 zł
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko
  do wiadomości adresata.
  Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim
  przez osoby inne niż adresat oraz osoba odpowiedzialna za dostarczenie
  tej informacji adresatowi.
  Jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o
  bezzwłoczne powiadomienie nadawcy.Dziękujemy.