Instytucja: 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: poznan@wcpit.org
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-27 06:51

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

  Witam, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przekazuje
  odpowiedź na pismo.

  ---
  Pozdrawiam/ Z poważaniem
  Magdalena Antoniewicz
  Joanna Przybylska

  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J.
  Zeylandów
  ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
  nr tel. 61 66 54 310

  -------------------------
  Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
  UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
  podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
  przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
  korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
  określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez
  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
  Janusza Zeylandów (WCPiT), ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, zgodnie
  z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych
  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta
  sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
  zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy
  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest
  warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu
  za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja
  będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje
  Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa oraz kontrahentom WCPiT świadczących usługi serwisowe
  poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
  osobowych: daneosobowe@wcpit.org. Instrukcja Kancelaryjna –
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
  zakładowych.

  Załączniki