'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

  Twoja wiadomość

  Do: szpital
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: piątek, 27 marca 2020 06:58:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: piątek, 27 marca 2020 08:43:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odpowiedź na wniosek z 27.03.2020r. dot. Informacji publicznej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2020 r. znak: OP/IV/2020/501 na wniosek z 27.03.2020 r. dot. Informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Cybula
  Specjalista ds. prawnych
  Dział Organizacyjno – Prawny
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  Załączniki

 • dotyczy wniosku z 27 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

  Dzień dobry,

  W załączaniu uprzejmie przesyłam skan decyzji z dnia 22 maja 2020 r. znak: OP/V/2020/748.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Cybula
  Specjalista ds. prawnych
  Dział Organizacyjno-Prawny
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  w Białymstoku

  Załączniki

 • Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z 27.03.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

  Dzień dobry,

  W załączeniu, uprzejmie przesyłam skan pisma z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: OP/VI/2020/955 wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Cybula
  Specjalista ds. prawnych
  Dział Organizacyjno-Prawny
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  w Białymstoku

  Załączniki