Instytucja: 

Ministerstwo Aktywów Państwowych

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

12

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/19/2020 08:45:08 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was
  received
  by:

  at: 02/19/2020 08:53:13 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/19/2020 09:48:52 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/19/2020 09:50:43 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/19/2020 09:53:01 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/25/2020 10:19:35 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 02/25/2020 01:45:08 PM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 03/02/2020 09:37:12 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • [UDIP] Liczba wniosków w trybie udip przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 18
  lutego 2020 r.

  (See attached file: CK_IB_Liczba wniosków w trybie udip_20200225.pdf)

  Z poważaniem
  Ilona Bartkowska
  Centrum Koordynacyjne
  Ministerstwo Aktywów Państwowych

  ******

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust.
  1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które
  wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli
  Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia
  utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  elektronicznej, na adres e-mail: {{ email }}

  --

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoAdministratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

  Załączniki

  • CK_IB_Liczba_wniosków_w_trybie_udip_20200225.pdf
 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 03/02/2020 09:47:56 AM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna. If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.

 • Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 06/30/2020 09:22:20 PM

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
  osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w Ministerstwie Aktywów Państwowych – {{ email }}.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
  in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
  You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
  All information regarding the processing of personal data can be found at:
  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna.
  If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
  at the Ministry of State Assets - {{ email }}.

  This message contains information intended only for the recipient.
  If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
  the sender and delete it permanently.