Instytucja: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (archiwalne)

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (archiwalne)

  Szanowni Państwo,
  nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazujemy pismo nr BM.WKN.013.37.2020 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpis w pliku xades) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.) z uprzejmą prośbą o potwierdzenie jego otrzymania.
  Z poważaniem
  Biuro Ministra
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Załączniki

  • image001.jpg
  • BM.WKN.013.37.2020._doc.doc
  • 14.08.2019_KI_-_informacja_publiczna_art._13_ust._1_i_2.docx