Instytucja: 

Ministerstwo Obrony Narodowej

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Niniejszym wzywamy do usunięcia stanu bezczynności przez udzielenie, w terminie siedmiu
  dni od otrzymania niniejszego pisma, pełnej odpowiedzi na nasz wniosek z 18 lutego 2020 r. o udzielenie
  informacji publicznej.

  --
  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Obrony Narodowej

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: czwartek, 30 kwietnia 2020 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: czwartek, 30 kwietnia 2020 10:09:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odpowiedź na korespondencję z 30 kwietnia _ wniosek z 18 lutego 2020 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do korespondencji z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie usunięcia stanu bezczynności uprzejmie wyjaśniam, że do Zespołu Informacji Publicznej CO MON nie wpłynął Państwa wniosek dot. liczby zrealizowanych w latach 2011 - 2020 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  Przedstawiam dane wg. szczegółowości wskazanej we wniosku:

  2011 rok - 747 wniosków
  2012 rok - 821 wniosków
  2013 rok - 749 wniosków
  2014 rok - 381 wniosków
  2015 rok - 455 wniosków
  2016 rok - 540 wnioski
  2017 rok - 484 wnioski
  2018 rok - 452 wnioski
  2019 rok - 384 wnioski
  2020 rok - 116 wniosków

  Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku
  Beata Kozerawska
  Koordynator Zespołu Informacji Publicznej
  Centrum Operacyjne MON
  Tel. 261 871 038

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: {{ email }}<mailto:{{ email }}>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.