Instytucja: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Twoja wiadomość

  Do: Kancelaria MRiRW
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 18 lutego 2020 16:50:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 19 lutego 2020 12:05:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Twoja wiadomość

  Do: Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 18 lutego 2020 16:50:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 19 lutego 2020 15:40:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Udostępnienie informacji publicznej. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z 18 lutego 2020r. dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2011-2020.

  Z poważaniem,

  Weronika Mikołajczuk

  Starszy Specjalista
  Wydział Organizacji
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
  Telefon: 22 623 26 36; fax. 22 623 12 56

  Senior Specialist
  Organisation Unit
  Office of the General Director
  Ministry of Agriculture and Rural Development
  00-930 Warsaw, Wspólna Street No. 30, Poland
  phone: + 48 22 623 26 36; fax. + 48 22 623 12 56

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

  www.minrol.gov.pl<http://www.minrol.gov.pl/>

  [cid:image004.jpg@01D5F07A.97DC6F20] [cid:image001.png@01D2046D.5CA9E470]

  Załączniki

  • image003.png
  • image004.jpg
  • Minister_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi__z_up._Dyrektorzy.pdf