Instytucja: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • ODP: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości i potwierdzamy jej otrzymanie.
  Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

  Thank you for sending the message to us. We acknowledge its receipt.
  The Office of the Spokesperson for the MFA

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam poniżej wnioskowane informacje:

  Ad 1) Liczba wniosków o udostepnienie informacji publicznej skierowanych do MSZ w:
  - 2015 r. – 155
  - 2016 r. – 248
  - 2017 r. – 357
  - 2018 r. – 256
  - 2019 r. –231
  - 2020 r. – 27

  Ad 2) Pragnę poinformować, iż żądana przez Państwa informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej. Oznacza to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dysponuje obecnie gotową informacją, która może stanowić odpowiedź na Państwa zapytanie. Ewentualne przygotowanie takiej odpowiedzi będzie wymagało przetworzenia w postaci anonimizacji danych osobowych wnioskodawców, którzy są osobami prywatnymi, ich adresów, adresów poczty elektronicznej. Z tego też powodu uprzejmie proszę o przedstawienie uzasadnienia szczegółowej istotności tej informacji dla interesu publicznego (zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej).

  Z poważaniem,
  Andrzej Fąfara
  Dyrektor
  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  Telefon: +48 22 523 9356
  Fax: +48 22 523 90 99
  gov.pl/dyplomacja<http://www.gov.pl/dyplomacja>
  MSZ RP: Twitter<https://twitter.com/MSZ_RP>

  Załączniki

  • image001_EORFZ6v.jpg
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za zebranie danych i przesłanie odpowiedzi. W nawiązaniu do przesłanych przez Państwa wezwań nie podtrzymujemy wniosku w zakresie otrzymania rejestru wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa.

  Z poważaniem,

  --
  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_5Na7CFi.pdf
 • ODP: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości i potwierdzamy jej otrzymanie.
  Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

  Thank you for sending the message to us. We acknowledge its receipt.
  The Office of the Spokesperson for the MFA

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Twoja wiadomość

  Do: Rzecznik Prasowy MSZ
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 8 kwietnia 2020 08:20:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 8 kwietnia 2020 08:28:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.