Instytucja: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (archiwalne)

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (archiwalne)

  Twoja wiadomość

  Do: informacja
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 18 lutego 2020 16:49:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 19 lutego 2020 13:52:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (archiwalne)

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  Z poważaniem

  Anna Zakościelna
  Starszy Specjalista

  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
  Departament Informacji i Promocji

  al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  tel. 22 34-74-531, fax 22 34 74 118
  e-mail: {{ email }}

  ________________________________

  Anna Zakościelna, Senior expert
  Ministry of National Education
  al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  tel. +48 22 34-74-531, fax +48 22 34 74 118

  [cid:niepodlegla_97d254bc-e2a2-455e-9dad-013002dc0e67.png]

  RODO - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Minister Edukacji Narodowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email {{ email }}. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronach internetowych MEN, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

  Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na www.obywatel.gov.pl<http://www.obywatel.gov.pl/> lub zadzwoń pod numer 222 500 115.

  Załączniki

  • image001_HMynmKI.jpg
  • niepodlegla_97d254bc-e2a2-455e-9dad-013002dc0e67.png
  • Odpowiedź_na_wniosek.zip