Instytucja: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • ODP: PD: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  z poważaniem,

  Małgorzata Czachor
  Biuro Ministra
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  ul. Wspólna 2/4, Warszawa
  tel: (22) 273-81-29

  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Data: 2020-02-18 16:49
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust.
  1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:
  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które
  wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli
  Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia
  utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.
  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  elektronicznej, na adres e-mail:
  {{ email }}
  --
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • BM-III.015.42.2020.MC_Watchdog.pdf