Instytucja: 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (archiwalne)

 Monitoring: 

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • odpowiedź na wniosek z dnia 19.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (archiwalne)

  Dzień dobry,

  w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 19.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  [cid:image001.png@01D379A6.A5CB1C00]{{ email }}<mailto:{{ email }}>
  [100lecie stopka (003)]
  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12. Kontakt z Administratorem:{{ email }}<mailto:{{ email }}> Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }}<mailto:{{ email }}>. Szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez MGMiŻŚ Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/klauzula-informacyjna

  Załączniki

  • image001.png
  • image004.png
  • NewScan20200302144651.pdf