Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:

  1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia utworzenia Ministerstwa),
  2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail: {{EMAIL}}

 • odpowiedź na wniosek przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2021

  Szanowni Państwo
  Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  --
  Z poważaniem

  Agnieszka Bielska
  Główny specjalista
  Departament Zarządzania Środowiskiem
  Ministerstwo Klimatu
  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  tel. (+48 22) 36 92 214, fax: (+48 22) 36 92 473

  Załączniki