Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2022

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.07.2023r. przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

  OR.1431.8.2023

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 11 lipca 2023r.

  1 Liczba pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które
  organ otrzymał w 2022 r.

  Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ
  otrzymał w 2022r. 37

  2.Liczba wniosków, które w 2022 r. organ wykonał w całości. Przez
  wykonanie wniosku w całości należy rozumieć wyłącznie udostępnienie
  pełnej informacji. Udostępnienie pełnej informacji po przedłużeniu
  terminu na jej udostępnienie należy potraktować jako wykonanie wniosku w
  całości.

  Liczba wniosków, które w 2022r. organ wykonał w całości: 35.

  3.Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. organ wydał decyzję
  administracyjną (decyzje administracyjne) o odmowie udostępnienia
  informacji publicznej. Nawet jeśli organ wydał więcej niż jedną decyzję
  administracyjną w odniesieniu do danego wniosku, należy to potraktować
  jako jedną sprawę (wniosek).

  Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. organ wydał decyzję
  administracyjną (decyzje administracyjne) o odmowie udostępnienia
  informacji publicznej: 0

  4.Jakie były najczęściej występujące przyczyny nieudostępnienia przez
  organ informacji publicznej w 2022 r.? Prosimy o wymienienie w treści
  wiadomości maksymalnie trzech z poniższych punktów:
  a.wnioskowana informacja nie stanowiła informacji publicznej,
  b.wnioskodawca miał zagwarantowany dostęp do informacji w innym trybie,
  c.informacja nie istniała albo organ jej nie posiadał,
  d.wnioskodawca nie ujawnił swoich podstawowych danych osobowych (imię,
  nazwisko),
  e.wnioskodawca nadużywał dostępu do informacji publicznej,
  f.wniosek dotyczył informacji przetworzonej,
  g.informacja podlegała ochronie prywatności osoby fizycznej,
  h.informacja podlegała ochronie ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
  i.inne.

  Najczęściej występujące przyczyny nieudostępnienia informacji publicznej
  w 2022r to:
  - wnioskowana informacja nie stanowiła informacji publicznej,
  - wnioskodawca nie ujawnił swoich podstawowych danych osobowych (imię,
  nazwisko),
  - wniosek dotyczył informacji przetworzonej,

  5.Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował
  skargę (skargi) na bezczynność do sądu administracyjnego. Chodzi o
  liczbę spraw, w których organ otrzymał skargę na bezczynność i przekazał
  ją do sądu, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Należy przyjąć, że nie
  chodzi o postępowania przed sądem, które rozpoczęły się przed 1 stycznia
  2022 r., ale są wciąż w toku.

  Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował
  skargę (skargi) na bezczynność do sądu administracyjnego: 0

  6. Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował
  skargę na decyzję (decyzje) do sądu administracyjnego. Chodzi o liczbę
  spraw, w których organ otrzymał skargę na decyzję i przekazał ją do
  sądu, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Należy przyjąć, że nie chodzi o
  postępowania przed sądem, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2022 r.,
  ale są wciąż w toku.

  Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował
  skargę na decyzję (decyzje) do sądu administracyjnego: 0

  7.Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. organ naliczył opłatę za
  udostępnienie informacji publicznej. 0

  8.Czy organ publikuje rejestr wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej? Prosimy o udzielenie
  odpowiedzi tak/nie.

  Organ nie publikuje rejestru wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  9.Czy w organie jest zatrudniona osoba odpowiedzialna za przygotowywanie
  odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej? Chodzi o
  wydzielone stanowisko pracownicze, którego zakres obowiązków dotyczy
  udzielania informacji publicznej.

  Nie mamy zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie
  odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

  --
  Z poważaniem

  Anna Kozieniec
  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
  tel. 783 037 003

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 grudnia 2023r. przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Starostwo Powiatowe w Bartoszycach i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 grudnia 2023r. przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Starostwo Powiatowe w Bartoszycach i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.