Instytucja: 

MYCIELIN

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2022

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Sprawa - informacja publiczna przez MYCIELIN

  Szanowni Państwo

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć

  POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU O
  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
  dostępie o informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902),
  powiadamiam Wnioskodawcę, iż wyznaczam dzień 13 października 2023 r.
  jako nowy termin na załatwienie wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 sierpnia 2023 r.
  Jednocześnie powiadamiam Wnioskodawcę, iż powodem opóźnienia w
  załatwieniu ww. wniosku są następujące okoliczności: konieczność
  podjęcia dodatkowych czynności o skomplikowanym charakterze.

  --
  Z poważaniem,
  Aleksandra Filipowicz
  Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy Mycielin
  tel. 62 75 13 410

  __________________________________
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Mycielin,
  reprezentowany przez Wójta Gminy Mycielin, z siedzibą: Słuszków 27,
  62-831 Korzeniew. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy
  poprzez tel. 531641425 lub
  e-mail: {{ email }} Szczegóły dot. klauzuli informacyjnej
  znajdują się pod adresem: www.mycielin.pl.