Instytucja: 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2024-05-08 12:36:13

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną oraz elektroniczną.7
22. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez sprawę należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej). Prosimy o podanie liczby.5
33. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: a) rejestr papierowy b) rejestr elektroniczny c) rejestr papierowo-elektroniczny d) inne.a) rejestr papierowy
44. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)? Prosimy o podanie stanowiska/stanowisk/nazwy tej osoby/osób/komórki organizacyjnej.rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie
55. Czy organ publikuje wydawane przez siebie zarządzenia, instrukcje i wytyczne? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie możliwego do skopiowania linku prowadzącego do tych dokumentów.oiswwarszawa.bip.gov.pl
66. Czy w 2023 r. organ dokonywał kontroli podległych jednostek organizacyjnych pod kątem przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności, w tym ich prawa do realizacji dostępu do informacji publicznej? Prosimy o udzielenie odpowiedzi tak/nie.tak

Treść

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001_1c65cxz.png
  • IMG_0005320.pdf