Instytucja: 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_Ktqigv9.txt
 • Re: Wniosek o informację przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

  *Odpowiedź na wniosek o udostępnienie* *informacji publicznej*

  1) d
  2) c
  3) 13 tys. egz.
  4) a
  5) b
  6) f - Magazyn kulturalny KDK poświęcony jest w pełni działalności
  Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Nie publikujemy
  nadesłanych tekstów - taka sytuacja nie miała do tej pory miejsca.
  Wyjątkiem są publikacje przygotowane przez Słuchaczy Uniwersytetu
  Trzeciego Wieku KDK - relacje z ich wyjazdów w ramach UTW. W takich
  przypadkach seniorzy kontaktują się bezpośrednio z redaktorem
  prowadzącym (pracownikiem KDK), by omówić zasady i termin publikacji.
  Należy jednak podkreślić, że UTW jest jedną z form działalności
  Kozienickiego Domu Kultury, a w przypadku tych publikacji - ich autorzy
  są odbiorcami tej oferty.
  7) g - tylko od w/w słuchaczy UTW
  8) nie dotyczy

  --
  Z poważaniem
  Elwira Kozłowska
  Dyrektor

  Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
  tel. 48 611 07 50 sekretariat wew. 201

  www.dkkozienice.pl
  www.facebook.com/KDKimBK
  www.youtube.com/KDKimBK

  --------------------------
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury im.
  Bogusława Klimczuka.
  Więcej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl, w zakładce RODO.

  W dniu 2020-11-16 o 22:24, {{ email }} pisze: