Instytucja: 

Strzelecki Ośrodek Kultury

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację przez Strzelecki Ośrodek Kultury

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam informacji:

  Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem; TAK
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
  o opisanie sytuacji.

  Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; TAK
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  Rok 2019 - 24 wydania x 5.000 egzemplarzy/nakład

  Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
  czy:
  a) jest bezpłatna; TAK
  b) jest płatna.

  Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak; TAK
  b) nie.

  Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
  płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
  którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
  ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; TAK
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; NIE
  b) radnych opozycji; NIE
  c) radnych rządzącej koalicji; NIE
  d) organizacje społeczne; TAK
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); TAK
  f) lokalny biznes; NIE
  g) inne podmioty (jakie?).

  Inne podmioty:

  - instytucje państwowe -np. KRUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Straż Pożarna,
  GUS (Powszechny Spis Rolny),

  - instytucje samorządowe - np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż
  Pożarna,

  - inne - np. sołtysi, Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia Odnowy Wsi,
  Gminna Rada Seniorów, kluby sportowe,

  Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu; NIE

  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Violetta Zalejska

  tel. 77 424 05 03

  tel. 530 623 707

  <mailto:https://www.facebook.com/sok.strzelceopolskie/> Strzelecki Ośrodek
  Kultury

  Plac Stefana Żeromskiego 7

  47-100 Strzelce Opolskie

  NIP 756 192 48 34

  Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
  Danych Osobowych,

  którym jest Strzelecki Ośrodek Kultury - Dyrektor SOK, w celu zrealizowania
  Państwa sprawy.

  Pełna klauzula informacyjny dostępna jest na stronie
  <http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82>
  http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82

  Załączniki

  • image001_CM1kmeD.jpg