Instytucja: 

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, iż:

  ad. 1) Wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem.

  ad. 2) Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

  ad. 3) Nakład miesięczny gazety to 500 egzemplarzy.

  ad. 4) Gazeta papierowa jest bezpłatna.

  ad. 5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń wg regulaminu.

  ad. 6) Nie istnieje regulamin umieszczania tekstów, ale dotychczas
  zwyczajowo nadesłane teksty były publikowane w gazecie. O zamieszczeniu
  tekstów decyduje każdorazowo redaktor naczelny przy akceptacji zespołu
  redakcyjnego (wydawcy).

  ad. 7) W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty i materiały
  organizacji społecznych, instytucji lokalnych (biblioteka, szkoła),
  innych podmiotów (ośrodek pomocy społecznej…).

  ad. 8) c) żadne z powyższych - nie odmówiono publikacji tekstu lub
  materiału o którym mowa w pytaniu 7.

  Cecylia Halicka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w
  Zabłudowie
  --
  Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
  ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  tel. 85 718 84 43
  www.moak-zabludow.pl [1]
  e-mail: {{ email }}

  Państwa adres e-mailowy i zawarte w nim dane osobowe podlegają ochronie
  na mocy obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje dostępne
  pod adresem: www.moak-zabludow.pl/dane_osobowe.html [2]

  Links:
  ------
  [1] http://www.moak-zabludow.pl
  [2] http://www.moak-zabludow.pl/dane_osobowe.html

  Załączniki

  • blocked.gif