'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie

  Twoja wiadomość

  Do: gok@wijewo.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-16 22:25

  odczytano w dniu 2020-11-17 07:57.

 • Odpowiedź na wniosek przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji.

  Z poważaniem

  Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie

  Kom. 511 161 371

  Tel. 65 549 44 03

  <mailto:gok@wijewo.pl> gok@wijewo.pl

  <http://www.gok.wijewo.pl/> www.gok.wijewo.pl

  logo_małe

  Polub nas na FB - <https://www.facebook.com/gokwijewo/>
  https://www.facebook.com/gokwijewo/

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Kultury w Wijewie.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie,
  Brenno ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo oraz na stronie internetowej
  <http://www.gok.wijewo.pl/> http://www.gok.wijewo.pl/. Kontakt z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych: <mailto:n.sobczuk@wijewo.pl> n.sobczuk@wijewo.pl.

  Załączniki

  • image001_nkYYPq1.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedz_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznych.pdf (nieskanowany) Skanuj