Instytucja: 

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@mokpabianice.eu.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_mwluqZo.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu pismo z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który wpłynął w dniu 16.11.2020r.

  Z poważaniem
  Maria Wrzos-Meus

  *Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury**im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach *

  ul. Kościuszki 14
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 46 90
  NIP: 731 10 08 214

  W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34194@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  *Sekretariat
  * Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
  w Pabianicach
  ul. Kościuszki 14
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 46 90
  NIP: 731 10 08 214

  Załączniki

  • odpowiedz_na_wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dn._16.11.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu pismo z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który wpłynął w dniu 16.11.2020r.

  Z poważaniem
  Maria Wrzos-Meus

  *Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury**im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach *

  ul. Kościuszki 14
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 46 90
  NIP: 731 10 08 214

  ps. prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

  W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34194@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  *Sekretariat
  * Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
  w Pabianicach
  ul. Kościuszki 14
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 46 90
  NIP: 731 10 08 214

  Załączniki