Instytucja: 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

  Dzień dobry,

  W związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej odpowiadamy na
  pytania.

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

  NIE

  b) kwartalnikiem;

  TAK

  c) dwumiesięcznikiem;

  NIE
  d) miesięcznikiem;
  NIE
  e) dwutygodnikiem;
  NIE
  f) tygodnikiem;
  NIE
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  NIE DOTYCZY

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  NIE
  b) jest dostępna tylko online;
  NIE
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  TAK
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  NIE DOTYCZY

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4800 egz. w przypadku 4 wydań. NA jedno wydanie przypada 1200 egzemplarzy.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

  a) jest bezpłatna;
  TAK
  b) jest płatna.

  NIE

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  NIE praktykuje sprzedaży ogłoszeń.
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
  płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
  którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  Tak, są wytyczne dotyczące publikacji materiałów nadsyłanych do redakcji.
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
  ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub zespół redakcji;

  j.w. Zazwyczaj większość artykułów jest publikowane, chyba, że przesłane
  artykuły są zbyt archiwalne.

  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;

  nie dotyczy

  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  nie dotyczy

  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie;

  nie dotyczy

  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  nie dotyczy

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

  TAK

  b) radnych opozycji;
  NIE
  c) radnych rządzącej koalicji;
  NIE
  d) organizacje społeczne;
  TAK
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  TAK
  f) lokalny biznes;

  NIE
  g) inne podmioty (jakie?).

  TAK- osoby prywatne. Pasjonaci

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
  o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
  odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  NIE
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  NIe
  c) żadne z powyższych.

  TAK

  Mamy nadzieję, że odpowiedzi rozwiały Państwa ewentualne wątpliwości. W
  razie niejasności prosimy o kontakt.

  Pozdrawiam

  Tomasz Hanaj
  --
  *Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice **w Piotrowicach*

  Piotrowice 94a
  23-107 Strzyżewice

  tel: 81 562-80-74
  www: ckip-piotrowice.eu
  fb: facebook.com/ckip.piotrowice
  tt: twitter.com/ckip_piotrowice
  ig: instagram.com/ckip.piotrowice

  Podziel się z nami opinią o nas! >Kliknij<
  <https://g.page/ckip-piotrowice/review?rc>

  pon., 7 gru 2020 o 12:36 <{{ email }}>
  napisał(a):

 • Re: Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanej nam odpowiedzi na wniosek dotyczący wydawanej przez Państwa prasy, prosimy o przesłanie na adres
  {{ email }} regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów.

  Z poważaniem
  Joanna Gucman-Muż

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

  tak, chodzi nam o wytyczne.

  Pozdrawiam
  Joanna Gucman-Muż

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

  Załączniki

  • Kompres-wymogi-redakcyjne.pdf