Instytucja: 

LIMANOWA

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. Wniosku o informację przez LIMANOWA

  W odpowiedzi na Państwa Wniosek informujemy, że:

  1) Wydawany przez Urząd Gminy Limanowa Biuletyn Informacyjny "Wiadomości
  Gminne" wydawany jest zazwyczaj trzy razy w roku. Wyjątkiem był rok 2019
  - gazeta wydana została tylko raz woku (w miesiącu grudniu) i
  analogicznie jest w roku bieżącym.
  2) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" wydawany jest w formie
  papierowej, a jego wersja w formie online udostępniana jest także na
  stronie internetowej gminy Limanowa (plik pdf).
  3) Nakład roczny gazety - numeru wydanego w 2019 roku to 5000
  egzemplarzy.
  4) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" jest bezpłatny.
  5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.
  6) Nie ma spisanych zasad dot. zamieszczania tekstów. To jakie teksty są
  zamieszczane w gazecie uzależnione jest od objętości gazety (ilości
  stron)oraz rangi ważności danej informacji.
  7) W 2020 gazeta wydana zostanie tylko w grudniu (numer jest w trakcie
  przygotowania). Nie wpłynęła żadna prośba o nieodpłatną publikację
  tekstu.
  8) W 2020 roku nie było prośby o publikację tekstu. Nadmieniamy jednak,
  że w latach ubiegłych gdy sytuacje takie miały miejsce (były to prośby o
  publikację ze strony takich podmiotów jak szkoły prowadzone przez gminę
  czy biblioteka gminna) to wówczas takie teksty były zamieszczane.

  Pozdrawiamy,

  Kinga Górlińska-Leśniak
  Urząd Gminy Limanowa
  Wydział Kultury i Promocji
  18 263 00 34