Instytucja: 

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

  --
  Urszula Palka Ranosz
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
  34-642 Dobra 490
  18 3330239
  kom.604245135

 • Fwd: Prośba o udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

  /Dzień dobry,/
  /W związku z zapytaniem przesłanym do UG Dobra i przekazaniem nam po raz
  kolejny tej samej ankiety i nformujemy, że już odpowiadaliśmy na Państwa
  zapytanie i przesyłamy poniżej kopie odpowiedzi./
  /Z poważaniem//
  //Urszula Palka Ranosz //
  //GOK Dobra/

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Wniosek o informację
  Data: Wed, 18 Nov 2020 12:33:00 +0100
  Nadawca: Dyrektor GOK <{{ email }}>
  Firma/Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
  Adresat: {{ email }}

  --
  Urszula Palka Ranosz
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
  34-642 Dobra 490
  18 3330239
  kom.604245135

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Prośba o udzielenie odpowiedzi na informację publiczną
  Data: Wed, 9 Dec 2020 09:05:51 +0100
  Nadawca: {{ email }}
  Adresat: Urszula Palka-Ranosz <{{ email }}>

  Proszę o udzielenie do sieci obywatelskiej Watchdog Polska informacji
  publicznej wg załączonego zapytania.

  **

  *Anna Mańka*

  *Sekretarz*

  *Urząd Gminy Dobra*

  Dobra 233, 34-642 Dobra

  tel. 18 333 00 20 wew. 111
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  **

  Załączniki

  • image001_0kfzA1J.png
  • S36C-920120909100.pdf