Instytucja: 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 16.11.2020 22:24

  odczytano w dniu 17.11.2020 08:19.

 • RE: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 listopada 2020 roku, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 1 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje:

  1) Wydawana przez nas gazeta „Echa Osieka” jest dwumiesięcznikiem.

  2) Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

  3) Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił 1100 egz.

  4) Gazeta jest płatna.

  5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

  6) Nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie zamieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

  7) W 2020 roku do redakcji były nadsyłane teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: przewodniczącą rady gminy, organizacje społeczne, instytucje lokalne.

  8) Odp. C - Żadne z powyższych.

  Z poważaniem

  Krystyna Dusik

  Dyrektor

  Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

  ul. Główna 94

  32-608 Osiek

  NIP 549-10-49-081

  tel. 33 4841 888

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.kultura.osiek.pl/> www.kultura.osiek.pl

  Załączniki

  • image001_SEOwe8H.jpg (nieskanowany) Skanuj