Instytucja: 

DĄBROWA TARNOWSKA

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację przez DĄBROWA TARNOWSKA

  Twoja wiadomość

  Do: umdt
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:34:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: poniedziałek, 30 listopada 2020 07:59:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację przez DĄBROWA TARNOWSKA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
  Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że wydajemy
  (nieregularnie) bezpłatny samorządowy przegląd Gminy Dąbrowa Tarnowska
  "Wiadomości Dąbrowskie", który jest wydawnictwem promocyjnym Gminy
  Dąbrowa Tarnowska.

  /*Opowiadając na pytania:*/

  Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  /*a) wydawnictwo wydawane rzadziej niż trzy razy do roku;*/

  Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  /*a) wydawnictwo jest dostępne tylko w wersji papierowej; */

  Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
  /*- 15000 egz.*/

  Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  informację czy:
  /*a) wydawnictwo jest bezpłatne;*/

  Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  /*b) nie !.*/

  Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
  nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
  umieszczania tekstów płatnych.
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
  /*Wydawnictwo jest materiałem promocyjnym Gminy Dąbrowa Tarnowska, w
  którym zamieszczane są materiały tylko pisane i redagowane przez
  pracowników Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nie zamieszczamy tekstów i
  materiałów z zewnątrz.*/

  Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  g) inne podmioty (jakie?).
  /*Nie nadsyłano żadnych materiałów. Nie zamieszczamy tekstów i
  materiałów z zewnątrz.*/

  Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  c) żadne z powyższych.
  /*Nie zamieszczamy tekstów i materiałów z zewnątrz.*/

  /*Z poważaniem,*/

  /*Krzysztof Orwat*//*
  *//*Kierownik Promocji, Kultury i Informatyzacji*//*
  *//*Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej*/

  W dniu 2020-11-30 o 04:34, {{ email }} pisze: