Instytucja: WADOWICE

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez WADOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: um@wadowice.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 07:23.

 • RE: Wniosek o informację przez WADOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Wioleta Kuś

  Sekretariat Burmistrza Wadowic

  Tel: 33 873 18 16

  e-mail: wkus@wadowice.pl

  Urząd Miejski w Wadowicach

  Pl. Jana Pawła II 23

  34-100 Wadowice

  Tel: 33 873 18 11

  e-mail: um@wadowice.pl

 • RE: Wniosek o informację przez WADOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pracy zdalnej.

  Z wyrazami szacunku,

  Wioleta Kuś

  Sekretariat Burmistrza Wadowic

  Tel: 33 873 18 16

  e-mail: wkus@wadowice.pl

  Urząd Miejski w Wadowicach

  Pl. Jana Pawła II 23

  34-100 Wadowice

  Tel: 33 873 18 11

  e-mail: um@wadowice.pl

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informację przez WADOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Wioleta Kuś

  Sekretariat Burmistrza Wadowic

  Tel: 33 873 18 16

  e-mail: wkus@wadowice.pl

  Urząd Miejski w Wadowicach

  Pl. Jana Pawła II 23

  34-100 Wadowice

  Tel: 33 873 18 11

  e-mail: um@wadowice.pl

  Załączniki

  • image001_tmrvaJF.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • wniosek_OR.1431.107.2020_zKYjzHI.pdf (nieskanowany) Skanuj