Instytucja: 

ŁAŃCUT

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAŃCUT

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  informuję:

  1. Łańcucki Biuletyn Miejski, jedyna wydawana przez Miasto Łańcut
  gazeta jest kwartalnikiem.

  2. Wydawana przez nas gazeta jest dostępna zarówno w wersji
  papierowej, jak i online.

  3. Nakład w 2019 wyniósł 4x 5000 egzemplarzy.

  4. Łańcucki Biuletyn Miejski jest bezpłatny.

  5. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łańcuta istnieje możliwość
  publikacji ogłoszeń.

  6. Nie istnieje regulamin umieszczania nadsyłanych do redakcji
  tekstów, a o tym, czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  zespół redakcyjny.

  7. W 2020 roku nadsyłane były materiały przez: organizacje społeczne,
  instytucje lokalne, osoby prywatne (materiały dotyczące historii miasta),
  Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

  8. Wszystkie teksty, które redakcja otrzymała w 2020 r. zostały
  opublikowane.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Kuźniar

  Zastępca Kierownika

  Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki

  <mailto:a.kuzniar@um-lancut.pl> a.kuzniar@um-lancut.pl

  tel. 17 249 04 07, 664 604 510

  Urząd Miasta Łańcuta

  Plac Sobieskiego 18

  37-100 Łańcut

  tel. 17 225 22 02, fax.17 225 20 21

  <mailto:urzad@um-lancut.pl> urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl

  Klauzula informacyjna RODO
  <http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_06/BIPF58A9238B06F14Z/klauz_i
  nfo_2019.pdf>