'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

  Dzień Dobry,

  W związku z Państwa wnioskiem o informację publiczną, poniżej udzielamy odpowiedzi:

  1. Tak – 2 osoby, w załączeniu zakres czynności.
  2. Na jednego dietetyka przypada ok. 180-200 pacjentów.
  3. Tak, istnieje możliwość uzyskania indywidualnych porad dietetyków – na zlecenie Pielęgniarek Oddziałowych oraz w Poradni Diabetologicznej – 3x w tygodniu.
  4. Stawka żywieniowa dzienna na jednego pacjenta wynosi 14,49 brutto.
  5. Tak, szpital korzysta z usług firmy cateringowej – w umowie nie określono minimalnej kwoty/procent przeznaczonych na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
  6. Szpital posiada „Wykaz surowców i alergenów w potrawach” – dostępny w formie książkowej do wglądu pacjentów na każdym oddziale.
  7. Tak, każdorazowo dietetyczki kontrolują jakość i ilość posiłków na danym oddziale.
  8. Każdy pacjent przyjmowany do szpitala oceniany jest pod kątem stanu odżywienia poprzez dokonanie przez lekarza oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia. Na podstawie oceny ryzyka podejmowane są ewentualne działania diagnostyczne i terapeutyczne. U pacjentów z ograniczeniami w zakresie samoobsługi, personel medyczny ocenia ilość przyjmowanych posiłków przez chorego.
  9. W umowie z zewnętrzną firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.
  10. Tak, istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia i zatrucia – osoby odpowiedzialne: Specjalista/Inspektor ds. jakości i praw pacjenta, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  11. W 2017 r. i 2018 r. nie wpłynęły żadne skargi dot. niewłaściwego żywienia/zatrucia w szpitalu.
  12. Tak.
  13. W szpitalu stosuje się 27 rodzajów diet opracowanych na podstawie IŻŻ i wiedzy dietetyczek:

  - dieta normalna

  - dieta wątrobowa

  - dieta wątrobowo- cukrzycowa

  - dieta żołądkowa

  - dieta żołądkowo-cukrzycowa

  - dieta trzustkowa

  - dieta trzustkowo- cukrzycowa

  - dieta cukrzycowa

  - dieta nerkowa I

  - dieta nerkowa I cukrzycowa

  - dieta nerkowa II

  - dieta nerkowa II cukrzycowa

  - dieta ziemniaczana

  - dieta sucharowa

  - dieta sucharowo-kleikowa

  - dieta mleczna

  - dieta bezmleczna

  - sonda

  - płynna

  - papkowata

  - dieta wysokobiałkowa

  - dieta wysokobiałkowa cukrzycowa

  - dieta wysokoelektrolitowa

  - dieta bezglutenowa

  - dieta bezpurynowa

  - dieta bezaspirynowa

  - dieta wegetariańska/wegańska

  14. Szpital zapewnia pacjentowi każdą z w/w diet wg wskazań lekarskich.
  15. Tak.
  16. Tak.

  --

  Z poważaniem,
  Sekretariat ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie

  ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
  tel.: 33 852 12 24
  fax: 33 852 15 70

  Załączniki