'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w Pińczowie przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

  > \-------- Oryginalna wiadomość --------
  > Od: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie <zoz5@o2.pl>
  > Do: sekretariat <sekretariat@szpitalpinczow.home.pl>
  > Data: 21 października 2019 o 10:24
  > Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
  Pińczowie
  >
  >

  >

  > W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
  Pińczowie udziela następujacyhych odpowiedzi:
  >

  >

  > 1\. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
  zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
  wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie zatrudniono dietetyka.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 2\. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie ma zatrudnionego dietetyka.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 3\. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie ma mozliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 4\. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
  na 1 pacjenta szpitala?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Wysokość netto dziennej stawki żywieniowej wynosi: 13,90 zł.
  Wysokość brutto dziennej stawki żywieniowej wynosi:15,01 zł.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 5\. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
  to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
  zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Tak, szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W
  podpisanej umowie nie określono minimalnej kwoty/procentu przeznaczanego na
  zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
  >

  >

  > 6\. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
  do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
  oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy
  o jej udostępnienie.
  >

  >

  > Odpowiedź: Szpital nie posiada.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 7\. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
  (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: W szpitalu nie kontroluje się jakości posiłków podawanych
  pacjentom. Jednak zgodnie z umową Dyrekotr ZOZ w pińczowie może być powoływać
  komisję, która ma za zadanie sprawdzać prawidłowość wykonywania umowy przez
  Wykonawcę.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 8\. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 9\. Czy w umowie z zew nętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Tak, Wykonawca musi zatrudniać dietetyka.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 10\. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
  kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Tak, w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Skargi zgłasza się bezpośrednio u
  Dyrekcji ZOZ w Pińczowie.

  >

  >
  >

  >

  > 11\. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie wpłynęła żadna skarga dotycząca niewłaściwego
  żywienia/zatrucia w 2017 i 2018 roku.

  >

  >
  >

  >

  > 12\. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Nie przechodzili.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 13\. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
  ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie poprzez
  przygotowywanie posiłków w oparciu o system HACCP, w szczególności poprzez:
  >

  >

  > 1. Przygotowywanie, porcjowanie posiłków dla pacjentów do odbioru przez
  uprawniony personel poszczególnych oddziałów w określonych godzinach.
  >

  >

  > 2. Przestrzeganie norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i
  Żywienia, dla poszczególnych grup pacjentów przebywających w szpitalu, według
  wieku i stanu fizjologicznego.
  >

  >

  > 3. Stosowanie zasad racjonalnego żywienia chorych i prozdrowotnego
  charakteru żywienia.
  >

  >

  > 4. Pozostawiania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  >

  >

  > 5. Zapewnienie pacjentom naczyń stołowych (talerze, kubki) oraz sztućców.
  >

  >

  > 6. Odbiór, mycie i wyparzanie, sterylizacja sztućców, naczyń stołowych,
  transportowych na istniejącej bazie Szpitala - Kuchnia Centralna.
  >

  >

  > 7. Usuwanie wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi
  przepisami oraz zaleceniami odpowiednich służb sanitarnych (np. Państwowej
  Inspekcji Sanitarnej).
  >

  >

  > 8.
  >

  >

  > Dzienna ilość posiłków wg zleconych diet będzie wynikać z liczby
  hospitalizowanych pacjentów oraz ze wskazań medyczno-dietetycznych.
  > Trzy posiłki- dieta normalna, lekkostrawna, kleikowa: Śniadanie, Obiad,
  Kolacja.

  >

  > Pięć posiłków - dieta cukrzycowa, wrzodowa, wysokobiałkowa, trzustkowa,
  cukrzycowo-wątrobowa, cukrzycowo-wysokobiałkowa: Śniadanie, drugie śniadanie,
  obiad, podwieczorek, kolacja
  > Sześć posiłków- dieta cukrzycowa: Śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
  podwieczorek, kolacja, posiłek nocny zgodnie z indywidualnym zaleceniem
  lekarza i dietetyka.

  >

  >
  >

  >

  > 9. Sporządzanie, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych diet
  zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
  >

  >

  > 10. Bieżąca dostawa przegotowanej wody lub herbaty według potrzeb
  pacjentów.
  >

  >

  > 11. W całości żywienia Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić potrawy
  okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, a także
  świąt obchodzonych przez inne wyznania religijne.
  >

  >

  > 12. Wydawanie posiłków dla pacjentów Szpitala odbywać się będzie w
  następujących godzinach.
  >

  >

  >

  >

  > 1
  >

  >

  > |

  >

  > Śniadanie I,
  >

  >

  > Śniadanie II,
  >

  >

  > |

  >

  > 8.00-8.30
  >

  >

  > 10.00-10.15
  >
  >
  > ---|---|---
  >
  > 2
  >

  >

  > |

  >

  > Obiad
  >

  >

  > |

  >

  > 12.30-13.30
  >
  >
  > 3
  >

  >

  > |

  >

  > Podwieczorek
  >

  >

  > |

  >

  > 15.00-15.15
  >
  >
  > 4
  >

  >

  > |

  >

  > Kolacja
  >

  >

  > kolacja nocna
  >

  >

  >
  >

  >

  > |

  >

  > 18.00-18.30
  >

  >

  > 20.00-20.15
  >
  >
  >
  > |
  > |
  >
  >
  > |
  > |
  >
  >
  > |
  > |
  >
  >
  >
  >

  >

  > |
  >
  >
  >
  >

  >

  > 14\. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
  wówczas posiłki pacjentowi?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala potrafi
  zapewnić takie diety.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 15\. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala jest
  zobowiązany do sporządzania, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych
  diet zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
  >

  >

  >
  >

  >

  > 16\. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
  powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
  ilości białka)?
  >

  >

  >
  >

  >

  > Odpowiedź: Tak, szpital zapewnia tego rodzaju suplementy.
  >

  >

  >
  >

  >

  >
  >

  >

  > ZOZ w Pińczowie
  >

  >

  >
  >

  >

  >
  >