Instytucja: 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Skarżysko-Kamienna - ZOZ Szpital Powiatowy przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

  Dzień dobry,

  udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  Odpowiedź: Tak. Szpital zatrudnia dwóch dietetyków.

  *CEL STANOWISKA MISJA:*

  Dietetyk planuje i przygotowuje jadłospisy według których sporządzane są
  posiłki wchodzące w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z
  obowiązującymi zasadami żywienia.

  *DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:*

  1.

  Planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład
  poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami
  żywienia.

  2.

  Samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą
  klasyfikację diet.

  3.

  Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów
  technologicznych na wszystkich etapach produkcji z uwzględnieniem
  systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych.

  4.

  Kontrolowanie jakości surowców i produktów żywnościowych oraz
  warunków ich przechowywania.

  5.

  Stosowanie żywienia szpitalnego z wykorzystaniem diet naturalnych
  oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w
  leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstającym na tle
  wadliwego żywienia i innych chorób.

  *ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: *

  1.

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów.

  2.

  Ocenianie stanu odżywiania, sposobu żywienia i zapotrzebowania na
  składniki odżywcze pacjentów.

  3.

  Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z
  zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

  4.

  Udzielanie porad dietetycznych.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

      Odpowiedź: Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada ok.100
  pacjentów.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

     Odpowiedź: W szpitalu istnieje możliwość indywidualnej porady
  dietetyka dla pacjenta ( informacje znajdują się na każdym oddziale na
  tablicy ogłoszeń).

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

    Odpowiedź: Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadająca na 1 pacjenta szpitala to ok. 15zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

   Odpowiedź: Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

    Odpowiedź: Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  (zapisy w księdze HACCP). Szpital korzysta z Tablic Wartości Odżywczych.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

    Odpowiedź: Szpital kontroluje jakość posiłków podawanych pacjentom,
  odpowiada za nie kierownik i dietetyk (na bieżąco) i Specjalista ds.
  Higieny i Epidemiologii (raz w miesiącu)

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

    Odpowiedź: W szpitalu kontrole są prowadzone na bieżąco przez
  pielęgniarki odcinkowe.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

    Odpowiedź: Szpital nie ma umowy z firmą cateringową.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

    Odpowiedź: Szpital ma procedurę zgłaszania skarg. Wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt - Rzecznik Praw Pacjenta.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

     Odpowiedź: W 2017/2018 roku nie było skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia / zatrucia.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

      Odpowiedź:  Nie posiadamy wiedzy czy lekarze zatrudnieni o umowę o
  pracę i lekarze kontraktowi  indywidualnie i we własnym zakresie   
  uczestniczyli  w takich szkoleniach.

      Szpital nie organizował i nie finansował takich szkoleń.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

    Odpowiedź:

  /Wykaz diet :/

  /*dieta podstawowa (dieta I )/

  /*dieta lekkostrawna (dieta II)/

  /*dieta kleikowa /

  /*dieta bezmleczna/

  /*dieta wysokobiałkowa/

  /*dieta niskobiałkowa/

  /*dieta cukrzycowa 3 posiłki/

  /*dieta cukrzycowa 5 posiłków/

  /*dieta cukrzycowa 6 posiłków/

  /*dieta cukrzycowa 5 posiłków bezmleczna/

  /*dieta bezglutenowa/

  /*dieta płynna/

  /*dieta biegunkowa/

  /*dieta wegetariańska/

  /*dieta niskobiałkowa/

  /*dieta wrzodowa/

  /*dieta z ograniczeniem soli/

  /*dieta mocznicowa/

  /*dieta wątrobowa/

  /*dieta wegańska
  /

  /Nazewnictwo diet - Wewnętrzne regulacje szpitala. Źródło opracowania-
  Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wyd. Instytut
  Żywności i Żywienia ).
  /

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

    Odpowiedź: Szpital zapewnia diety pacjentowi.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?

   Odpowiedź: Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską
  i  wegańską.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?

    Odpowiedź: Szpital nie zapewnia chorym doustnych suplementów .
  Szpital zapewnia leki wspomagające powrót do zdrowia ( np. wspomagające
  gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka).

  ..............

   Pozdrawiam  Kierownik Działu Żywienia

                          Skarżysko-Kamienna

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji