'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Szanowni Państwo,
  107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu przesyła poniżej odpowiedź
  na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  1.

  Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu
  jego/ich obowiązków .
  Tak,szpital zatrudnia jednego dietetyka.

  Zakres obowiązków:

  - planowanie i sprawozdawczość struktury żywienia
  - dokumenty rozchodowo – sporządzenie
  - kalkulacja wstępna kosztów żywienia
  - szerzenie profilaktyki żywieniowej,
  - poradnictwo dietetyczne.
  Obowiązki merytoryczne:
  - opracowywanie jadłospisów dekadowych na wszystkie należności
  żywnościowe, zestawy i diety lecznicze oraz ich wycena wstępna,
  - sporządzanie codziennych zestawień żywionych, rozdzielników
  produktów i asygnat kuchennych,
  - sporządzanie miesięcznych zestawień struktury żywienia,

  - uzgadnianie diet indywidualnych z lekarzem prowadzącym lub
  ordynatorem właściwego oddziału,
  - współudział w szkoleniu fachowym personelu kuchennego,
  - nadzór nad przestrzeganiem procesów technologicznych przy
  sporządzaniu posiłków dietetycznych i ich degustacja,
  - edukacja pacjentów w zakresie zasad racjonalnego żywienia ze
  szczególnym uwzględnieniem profilaktyk zdrowotnej,
  - udzielanie porad dietetycznych chorym opuszczającym szpital,
  - wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych wynikających ze
  specyfiki pracy,
  - analiza opinii chorych dotyczących wyżywienia.
  2.

  Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  W zależności od obłożenia szpitala. Szpital posiada 275 łóżek.

  3.

  Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  Pacjent może uzyskać poradę dietetyczną np. podczas wypisu ze
  szpitala. Każdy oddział szpitalny posiada informację o alergenach
  obecnych w żywności wraz z kontaktem do dietetyka.

  4.

  Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  Wsad do kotła – 7,50 zł, koszt żywienia 16,40 zł (koszt zawierający
  media i płace) – dane na rok 2017 r.

  5.

  Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Nie korzysta.

  6.

  Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
  barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Specyfikacja do przetargu na zakup środków spożywczych (dokładny
  opis produktu), wartość odżywcza zawarta jest w kartotece potraw
  stosowanych w szpitalu. Ilość i jakość konserwantów, barwników nie
  jest monitorowana.

  7.

  Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?
  Codziennie przeprowadzana jest degustacja przygotowanych dla
  pacjentów potraw, za jakość przygotowanych posiłków odpowiada
  kierownik kuchni. Degustację przeprowadza dietetyczka.

  8.

  Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
  się odbywają?
  Obserwacja pacjenta, ilość spożywanego przez niego pokarmu
  kontrolowana jest przez personel sprawujący opiekę nad pacjentem w
  oddziale szpitalnym.

  9.

  Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  Nie dotyczy.

  10.

  Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  Skargi dotyczące żywienia przyjmuje dietetyk szpitala, inną formą
  oceny żywienia w szpitalu jest ankieta satysfakcji pacjenta.

  11.

  Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  W latach 2017 i 2018 nie zgłoszono do dietetyka skarg dot. żywienia.
  Raport z ankiet za ten okres dostępny jest w dziale marketingu.

  12.

  Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Nie, ponieważ lekarze posiadają wystarczającą wiedzę w tym zakresie
  i nie było potrzeby, aby takie szkolenie przeprowadzać.

  13.

  Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  Wszystkie diety zostały opracowane przez dietetyka na podstawie jego
  wiedzy z wykorzystaniem dostępnych publikacji naukowych. Poniżej
  diety najczęściej stosowane w szpitalu:

  - pełna ogólna,

  - wysokobiałkowa,
  - lekkostrawna,
  - wrzodowa,
  - wątrobowa,
  - cukrzycowa,
  - pooperacyjna,
  - z modyfikacją konsystencji: płynna, papkowata i do sondy.
  14.

  Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  Staramy się zapewnić pacjentowi żywienie w każdym przypadku.
  Zawieraliśmy przetargi na żywność i produkty bezglutenowe i bez
  laktozy. Jeśli jakiś produkt nie jest dla szpitala dostępny wówczas
  współpracujemy z rodzinami pacjentów, którzy chętnie pomagają w tych
  sytuacjach.

  15.

  Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  Tak, zapewniamy "diety na życzenie – wegańska i wegetariańska" ( z
  produktów dla nas dostępnych).

  16.

  Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Ze strony żywienia, aby wspomóc powrót do zdrowia np. Gojenie ran,
  modyfikujemy dietę (dieta wysokobiałkowa, dodatkowa ilość płynów).

  --
  Pozdrawiam,
  Katarzyna Penkala

  Sekretariat
  107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

  W dniu 2019-10-15 o 22:29, sprawa-16527@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Pozdrawiam,
  Katarzyna Penkala

  Sekretariat
  107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ