'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną przez None

  Dzień dobry

  W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną.

  W przypadku dodatkowych pytań, proszę kierować na e mail:
  biuro@szpitalwojskowy.pl

  Z poważaniem

  --

  Wioletta Dybała - Kierownik Działu Żywienia
  21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  28-100 Busko-Zdrój, ul. gen. F. Rzewuskiego 8
  tel. 41 3780343, 515278182
  www.szpitalwojskowy.pl <http://szpitalwojskowy.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  *Uwaga:* Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla
  adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest
  zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, to jej ujawnianie, kopiowanie,
  rozpowszechnianie lub inne działanie o podobnym charakterze
  jest zabronione i może być nielegalne. Jeżeli otrzymał Pan/i
  tę wiadomość przez pomyłkę, to jest Pan/i niniejszym
  powiadomiony/a, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  tej wiadomości jest kategorycznie zabronione. Proszę
  poinformować nadawcę używając opcji "Odpowiedz nadawcy" oraz
  usunąć tę wiadomość bez otwierania załączników.
  *Attention:* This email is intended solely for the addressee.
  Access to this email by anyone alse is unauthorised. If you
  are not the intended recipient, any disclosure, coping,
  distribution or any action taken or omitted to be taken in
  reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you
  receive this message by mistake, you are hereby notified that
  any disclosure, reproduction, distribution or use of this
  message is strictly prohibited. Please inform the sender by
  reply transmission and delete the message without opening the
  attachments.

  Załączniki

 • odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną przez None

  Dzień dobry

  W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną.

  W przypadku dodatkowych pytań, proszę kierować na e mail:
  biuro@szpitalwojskowy.pl

  Z poważaniem

  --

  Wioletta Dybała - Kierownik Działu Żywienia
  21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  28-100 Busko-Zdrój, ul. gen. F. Rzewuskiego 8
  tel. 41 3780343, 515278182
  www.szpitalwojskowy.pl <http://szpitalwojskowy.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  *Uwaga:* Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla
  adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest
  zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, to jej ujawnianie, kopiowanie,
  rozpowszechnianie lub inne działanie o podobnym charakterze
  jest zabronione i może być nielegalne. Jeżeli otrzymał Pan/i
  tę wiadomość przez pomyłkę, to jest Pan/i niniejszym
  powiadomiony/a, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  tej wiadomości jest kategorycznie zabronione. Proszę
  poinformować nadawcę używając opcji "Odpowiedz nadawcy" oraz
  usunąć tę wiadomość bez otwierania załączników.
  *Attention:* This email is intended solely for the addressee.
  Access to this email by anyone alse is unauthorised. If you
  are not the intended recipient, any disclosure, coping,
  distribution or any action taken or omitted to be taken in
  reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you
  receive this message by mistake, you are hereby notified that
  any disclosure, reproduction, distribution or use of this
  message is strictly prohibited. Please inform the sender by
  reply transmission and delete the message without opening the
  attachments.

  Załączniki

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Fwd: odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną przez 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

  Dzień dobry,

  Informacje o które Państwo prosili zostały wysłane 25 -10-2019, jeżeli
  ich nie otrzymaliście przesyłam ponownie

  Z poważaniem

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną
  Data: Fri, 25 Oct 2019 12:48:17 +0200
  Nadawca: Wioletta Dybała <wioletta.dybala@szpitalwojskowy.pl>
  Adresat: 16532@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry

  W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną.

  W przypadku dodatkowych pytań, proszę kierować na e mail:
  biuro@szpitalwojskowy.pl

  Z poważaniem

  --

  Wioletta Dybała - Kierownik Działu Żywienia
  21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  28-100 Busko-Zdrój, ul. gen. F. Rzewuskiego 8
  tel. 41 3780343, 515278182
  www.szpitalwojskowy.pl <http://szpitalwojskowy.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  *Uwaga:* Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla
  adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest
  zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, to jej ujawnianie, kopiowanie,
  rozpowszechnianie lub inne działanie o podobnym charakterze
  jest zabronione i może być nielegalne. Jeżeli otrzymał Pan/i
  tę wiadomość przez pomyłkę, to jest Pan/i niniejszym
  powiadomiony/a, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  tej wiadomości jest kategorycznie zabronione. Proszę
  poinformować nadawcę używając opcji "Odpowiedz nadawcy" oraz
  usunąć tę wiadomość bez otwierania załączników.
  *Attention:* This email is intended solely for the addressee.
  Access to this email by anyone alse is unauthorised. If you
  are not the intended recipient, any disclosure, coping,
  distribution or any action taken or omitted to be taken in
  reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you
  receive this message by mistake, you are hereby notified that
  any disclosure, reproduction, distribution or use of this
  message is strictly prohibited. Please inform the sender by
  reply transmission and delete the message without opening the
  attachments.

  Załączniki