Instytucja: 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

  Twoja wiadomość

  Do: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 15 października 2019 22:35:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 16 października 2019 06:43:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

  W odpowiedzi na Państwa wniosek przysłany w dniu 15.10.2019, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przesyła poniżej odpowiedzi.
  Jednocześnie prosimy o informację, w jakim celu zbierane są poniższe informacje, oraz czy dane będą publikowane – jakie będzie miejsce publikacji.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem,
  Adrianna Zalewska
  Dział administracyjno – gospodarczy

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  Odpowiedź: Tak

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Odpowiedź: Ilość żywionych pacjentów przez Dział Żywienia - dziennie około 140 żywionych pacjentów. Biorąc pod uwagę 2-och zatrudnionych dietetyków -70 osób przypada na jednego dietetyka.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość. Na życzenie pacjenta dietetyk wzywany jest na Oddział do pacjenta. Dział Żywienia prowadzi się rejestr porad dietetycznych.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Odpowiedź: dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi 8,56 zł netto (wsad surowca).

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Odpowiedź: Nie korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Odpowiedź: Posiadamy opracowane wymagania dla dostawców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wprowadzony zintegrowany system zarządzania, Księgę HACCP, Księgę Higieny.

  Wartość energetyczna i odżywcza produktów wykorzystywanych do produkcji w dziale żywienia ZCO wynika z „Tabel składu i wartości odżywczej żywności” pod redakcją Hanny Kunachowicz i in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Odpowiedź: Tak w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom.

  Kontroli dokonuje 3 razy dziennie kierownik Działu Żywienia oraz dietetyk.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Odpowiedź: W przypadku diety przemysłowej ilość podaży kontroluje lekarz prowadzący- codziennie. W przypadku pozostałych diet ilość spożywanego pokarmu kontroluje się poprzez informację od personelu wydającego posiłek.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  Odpowiedź: Nie dotyczy.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  Odpowiedź: Tak, istnieje procedura zgłaszania skarg i wyznaczono osobę odpowiedzialną do ich rozpatrywania.

  11. Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  Odpowiedź: 2017r: 2018r.:

  - 1 podziękowanie - 2 podziękowania

  - nie było skarg - 1 skarga

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Odpowiedź: Tak

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  Odpowiedź: w szpitalu opracowano rodzaj diet, sposób przygotowywania diet, wskazania do stosowania diet, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i podawanie diet (Instrukcja Nr I-406-009 Instrukcja Żywienia Dietetycznego)

  Rodzaje diet:

  a. Dieta podstawowa

  b. Dieta lekkostrawna

  c. Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu

  d. Dieta w cukrzycy

  e. Dieta bogatobiałkowa

  f. Dieta niskobiałkowa

  g. Diety o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna wzmocniona płynna wzmocniona do sondy, płynna, kleikowa)

  h. Diety eliminacyjne

  i. Dieta indywidualna

  j. Dieta przemysłowa

  Diety opracowano na podstawie „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod redakcją prof. dr. hab. n.med. Mirosława Jarosza , „Dietetyki Żywienie zdrowego i chorego człowieka pod redakcją Heleny Ciborowskiej, Anny Rudnickiej, „Postepowania dietetyczne w niedożywieniu” Anny Rogulskiej oraz publikacji naukowych.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę bezglutenową oraz bezmleczną.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

  Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę wegetariańską lub wegańską.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Odpowiedź: Tak. Stosujemy doustną suplementację polekową preparatami specjalnymi, zwierającymi np.: białko, argininę, witaminy, mikroelementy.