Instytucja: 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Opole 24.10.2019r.

    Szpital Wojewódzki w Opolu udostępnia informacje:

  Ad 1) Szpital Wojewódzki w Opolu zatrudnia trzy dietetyczki.

  Ad 2) Średnio na jedną dietetyczkę przypada około 70 pacjentów
  hospitalizowanych.

  Ad 3) W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu istnieje możliwość uzyskania przez
  pacjenta indywidualnej porady dietetyka – edukacji dietetycznej.
  Edukacja dietetyczna obejmuje:

  1.

  przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, pozwalającego ocenić stan
  odżywienia, a także wskazać błędy żywieniowe;

  2.

  przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach prawidłowego żywienia;

  3.

  określenie indywidualnego zapotrzebowania na energię i składniki
  odżywcze z uwzględnieniem ograniczeń dietetycznych wynikających ze
  stanu zdrowia;

  4.

  przedstawienie zasad właściwego doboru surowców oraz potraw przy
  planowaniu posiłków,
  a także zasad planowania jadłospisów;

  5.

  omówienie zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik
  kulinarnych w sporządzaniu potraw oraz ich doboru w określonej diecie.

  Pacjent po uzyskaniu porady dietetycznej przez dietetyka otrzymuje
  „Kartę edukacji dietetycznej”.

  Pacjent informację możliwości edukacji dietetycznej uzyskuje przy
  przyjęciu do danego oddziału Szpitala jak i również w czasie
  hospitalizacji i przy wypisie do domu od pielęgniarek i lekarzy.

  Ad 4) Aktualna wysokość dziennej stawki wyżywienia przypadająca na
  jednego pacjenta to kwota 15,40zł. W związku z okresem zmian dostawców
  artykułów spożywczych, kwota ta zapewne ulegnie zwiększeniu.

  Ad 5) Szpital Wojewódzki w Opolu nie korzysta z usług firmy cateringowej.

  Ad 6) W Szpitalu stosujemy zasadę, że jakość produktów używanych do
  produkcji posiłków jest określana na etapie postępowania przetargowego,
  poprzez stosowanie konkretnych opisów parametrów do wszystkich artykułów
  spożywczych. Wartość energetyczna i odżywcza jest wyliczana przez
  dietetyka na podstawie jadłospisu i tabel odżywczych.

  Ad 7) Ocena jakości żywienia jest prowadzona w oparciu o:

  1. ocenę wartości odżywczej i energetycznej podawanych posiłków z
  uwzględnieniem poszczególnych diet – przeprowadzaną przez dietetyka,

  2. ocenę jakościową opracowywanych jadłospisów – przeprowadzaną przez
  dietetyka metodą Szewczyńskiego,

  3. codzienną kontrolę wielkości porcji – przeprowadzaną przez mistrza
  lub osobę zastępującą na etapie wydawania posiłków przez kuchnię do
  oddziałów,

  4. codzienną ocenę organoleptyczną posiłków – przeprowadzaną przez
  dietetyka,

  5. codzienny monitoring dystrybucji posiłków przeprowadzany przez
  dietetyka,

  6. sprawdzanie stanu higienicznego kuchenek oddziałowych przez personel
  Działu Żywienia
  i pielęgniarki łącznikowe danego oddziału.

  Ad 8) W Szpitalu pielęgniarki i opiekuni medyczni są odpowiedzialni za
  karmienie chorych
  i udzielanie pomocy podczas spożywania posiłków pacjentom, którzy tego
  wymagają a także kontrolę ilości spożytych posiłków i płynów przez
  pacjentów. Nad prawidłowością tych działań czuwają pielęgniarki oddziałowe.

  Ad 9) Szpital Wojewódzki w Opolu nie korzysta z usług firmy cateringowej.

  Ad 10) W Szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg – uwagi i oceny na
  temat wyżywienia można zgłaszać za pomocą „Kart uwag i propozycji”,
  które wrzuca się do skrzynek uwag i propozycji znajdujących się w każdym
  oddziale. W Szpitalu funkcjonuje badanie punktowe satysfakcji
  z obszaru żywienia. Szpital posiada osobę odpowiedzialną za kontakt w
  sprawie skarg.

  Ad 11) W roku 2017 i 2018 nie wpłynęły skargi dotyczące niewłaściwego
  żywienia.

  Ad 12) W roku 2018 personel lekarski przechodził szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych. Takie szkolenia dla personelu
  lekarskiego są realizowane systematycznie.

  Ad 13) Leczenie żywieniowe doustne w Szpitalu oparte jest na opracowanym
  w Instytucie Żywności i Żywienia systemie dietetycznym dla zakładów
  służby zdrowia. Klasyfikacja diet stosowanych w Szpitalu Wojewódzkim w
  Opolu zawiera 14 rodzajów diet: dieta podstawowa, łatwostrawna,
  łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku
  żołądkowego, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, z ograniczeniem
  łatwoprzyswajalnych węglowodanów, łatwostrawna o kontrolowanej
  zawartości kwasów tłuszczowych, łatwostrawna ubogoresztkowa,
  łatwostrawna o konsystencji papkowatej, płynna odżywcza, łatwostrawna
  płynna, w trakcie leczenia biegunki, ścisła z możliwością podawania
  płynów, ścisła i specjalna;wg zaleceń lekarzy – dieta bezglutenowa,
  wegetariańska, wegańska.

  Ad 14) W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu nie spotkaliśmy się z sytuacją
  braku możliwości zapewnienia diety wskazanej przez lekarza dla pacjenta.
  Wykwalifikowana i z dużym doświadczeniem kadra Działu Żywienia zapewnia
  wyżywienie również dla chorych w diecie specjalnej – dieta bezglutenowa,
  wegetariańska, wegańska.

  Ad 15) Według klasyfikacji diet stosowanych w Szpitalu Wojewódzkim dieta
  wegetariańska lub wegańska jest dietą specjalną, potrawy w ramach tej
  diety są przygotowywane przez kuchni centralną z udziałem dietetyków.

  Ad 16) Szpital Wojewódzki w Opolu zapewnia pacjentom doustne suplementy
  pokarmowe, które zapewniają m.in. dodatkowe ilości białka czy kalorii
  wspomagając proces powrotu do zdrowia. Suplementy pokarmowe zleca lekarz
  a wydaje je apteka szpitalna dla pacjentów danego oddziału.

  *Zakres obowiązków*: _*Dietetyk*_

  1.

  W zakresie związanym z planowaniem i oceną żywienia dietetyk
  zobowiązany jest do:

  1.

  Opracowywania jadłospisów dla pacjentów Szpitala z uwzględnieniem
  klasyfikacji diet.

  2.

  Opracowywania jadłospisów dla pracowników Szpitala w bufecie,
  stosownie do potrzeb

  klientów i możliwości Szpitala.

  3.

  Generowania w systemie informatycznym zestawienia diet z oddziałów
  Szpitala w i przekazywania jego do kuchni

  4.

  Sporządzania zapotrzebowania na artykuły żywnościowe w oparciu o
  obowiązującą gramaturę potraw i zestawienie ilości diet w oddziałach.

  5.

  Oceny jakościowej jadłospisów z uwzględnieniem wartości odżywczej i
  energetycznej

  6.

  Sprawdzania jakości i ilości (gramatury) posiłków sporządzanych w
  kuchni i wydawanych

  do oddziałów.

  2.

  W zakresie związanym z utrzymywaniem wysokiej jakości żywienia
  pacjentów oraz wdrażanymi

  systemami jakości dietetyk zobowiązany jest do:

  1.

  Weryfikacji, wdrażania i realizowania szpitalnego programu Dobrej
  Praktyki Produkcyjnej i Dobrej

  Praktyki Higienicznej.

  2.

  Udziału i prowadzenia szkoleń personelu Działu Żywienia i
  pracowników Szpitala z zakresu systemu HACCP, Dobrej Praktyki
  Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz dietetyki.

  3.

  Udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na
  dostawy żywności.

  4.

  Udziału w przeprowadzanych kontrolach zewnętrznych i audytach.

  3.

  W zakresie związanym z procesem żywienia pacjentów w oddziałach
  dietetyk zobowiązany jest do:

  1.

  Monitorowania procesu pobierania posiłków z kuchni, transportu i
  dystrybucji w oddziałach.

  2.

  Kontrolowania jakości stosowanych do produkcji surowców w kuchni
  oraz warunków ich przechowywania.

  3.

  Nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarno -
  epidemiologicznego w kuchenkach

  oddziałowych oraz sposobem przechowywania żywności pacjentów w oddziałach.

  3. Wykonywania oceny jakościowej potraw przeznaczonych dla pacjentów.

  4. Prowadzenia edukacji dietetycznej pacjentów i ich rodzin.

  5. Udziału w przygotowywaniu przez kuchnię potraw dla pacjentów na
  diecie specjalnej

  np. wegetariańskiej, wegańskiej.

  4.

  W zakresie zadań dotyczących gospodarki magazynowej dietetyk
  zobowiązany jest do:

  1.

  Prowadzenia rozdzielnej gospodarki magazynowej dla Magazynu –
  Szpital oraz Magazynu – Bufet.

  2.

  Zamawiania artykułów spożywczych zgodnie z podpisanymi umowami i
  faktycznymi potrzebami.

  3.

  Sprawdzania dostarczonego towaru oraz prowadzenia zapisów w zakresie
  obejmującym :

  1.

  kontrolę ilościową i jakościową dostarczanych artykułów spożywczych,

  2.

  sporządzanie „Protokołu reklamacji” w przypadku stwierdzonych braków
  ilościowych lub jakościowych dostarczonego towaru,

  3.

  kontrolę warunków transportu artykułów spożywczych i prowadzenie
  zapisów w „Rejestrze kontroli dostaw artykułów spożywczych”

  4.

  Magazynowania artykułów spożywczych z zachowaniem odpowiedniej
  segregacji, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki
  przechowywania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
  zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

  5.

  Wydawania towaru zgodnie ze „Zleceniem wydania artykułów spożywczych”

  6.

  Prowadzenia elektronicznej ewidencji towaru w programie informatycznym.

  7.

  Bieżącego prowadzenia "Rejestru faktur i dokumentów PZ" dla
  odrębnych magazynów.

  8.

  Dbanie o zapewnienie optymalnego poziomu zapasów artykułów
  spożywczych w magazynie.

  5.

  Dietetyk jest zobowiązany także do:

  1.

  Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego, standardów
  udzielania świadczeń zdrowotnych, standardów i procedur dotyczących
  akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania według normy ISO,
  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przepisów ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w zakresie
  wewnętrznej polityki
  bezpieczeństwa informacji, a także innych przepisów określających
  prawa i obowiązki pracownika (m.in. Prawa Pacjenta, Regulamin Pracy,
  Kodeks Pracy, przepisy bhp, popż i inne.)

  2.

  Należytego obchodzenia się z powierzonym mieniem, sprzętem, aparaturą.

  3.

  Zgłaszania uwag dotyczących awarii urządzeń, sprzętu i wyposażenia
  stanowiska pracy.

  4.

  Noszenia w czasie pracy odpowiedniej odzieży i identyfikatora.

  5.

  Dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych,
  terminowego rozliczania się
  z powierzonych zadań.

  6.

  Podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w szkoleniach
  zgodnie z potrzebami Szpitala.

  7.

  Znajomość zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz metod zapobiegania
  zakażeniom szpitalnym.

  8.

  Realizowanie zadań kierownika działu podczas jego nieobecności.

  9.

  Wykonywania poleceń przełożonych nie wymienionych w niniejszym
  zakresie związanych z pracą.

  *Zakres odpowiedzialności:*

  1.

  Dietetyk odpowiedzialny jest za sumienne wykonywanie zadań
  należących do jego obowiązków.

  2.

  Dietetyk odpowiedzialny jest za realizację zadań Działu Żywienia w
  czasie nieobecności kierownika oraz innych zastępowanych przez niego
  pracowników.

  3.

  Dietetyk ponosi odpowiedzialność materialną za szkody poniesione
  przez Szpital, a wynikające z zaniedbań w realizacji powierzonych zadań.

  4.

  Dietetyk ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe w magazynie
  niedobory, a wynikające z zaniedbań w realizacji powierzonych zadań.

  Zakres uprawnień:

  1.

  Określanie standardów wyposażenia kuchni, magazynu, bufetu z
  uwzględnieniem wymogów systemu HACCP.

  2.

  Zastępowanie kierownika Działu Żywienia w czasie jego nieobecności
  oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych decyzji w tym czasie.

  3.

  Bieżąca kontrola nad procesem pobierania posiłków z kuchni,
  transportem i dystrybucją w oddziałach, utrzymaniem prawidłowego
  stanu sanitarno - epidemiologicznego w kuchenkach oddziałowych oraz
  sposobem przechowywania żywności pacjentów w oddziałach.

  4.

  Udział w kursach i szkoleniach celem doskonalenia zawodowego oraz do
  doskonalenia podyplomowego.

  5.

  Zgłaszanie uwag do organizacji i wyposażenia stanowiska pracy.

  6.

  Prowadzenia edukacji dietetycznej pacjentów oraz szkoleń personelu
  Działu Żywienia i pracowników Szpitala z zakresu systemu HACCP,
  Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz
  dietetyki.

  W dniu 15.10.2019 o 22:41, {{ email }} pisze: