'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@szpitalmurcki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-10-15 22:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez martyna_b

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@szpitalmurcki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-11-26 21:58

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo w nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 26.11.2019 r. ws. udzielenia informacji publicznej na temat żywienia pacjentów w tutejszym Szpitalu, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  Tak, szpital zatrudnia dwóch dietetyków. Ramowy zakres obowiązków pracownika na tym stanowisku przesyłamy w załączeniu.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Około 60-70 pacjentów

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  W szpitalu istnieje taka możliwość, informują o tym pielęgniarki oddziałowe oraz lekarze, gdy jest to wskazane ze względu na stan zdrowia pacjenta.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  13,52 zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  Szpital korzysta z usług firmy cateringowej wybieranej w trybie przetargu nieograniczonego. W obecnie obowiązującej umowie nie określono minimalnej kwoty/procentu przeznaczonych na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Parametry graniczne posiłków zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Dokumentacja zakończonych postepowań dostępna jest na stronie internetowej szpitala ( <http://www.szpitalmurcki.pl> www.szpitalmurcki.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne/zakończone”.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Za codzienną kontrolę jakości posiłków odpowiedzialni są dietetycy.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Firma cateringowa wylicza dostosowaną do danej diety gramaturę posiłku i umieszcza w jadłospisie, jest ona oceniana i zatwierdzana przez dietetyków. Pacjent otrzymuje uśrednioną ilość pokarmu dla danej diety zgodnie z przyjętymi normami EAR (poziom średniego zapotrzebowania grupy, odpowiadającej medianie zapotrzebowania, pokrywający zapotrzebowanie 50% populacji). Bieżącą kontrolę spożycia posiłków przez pacjentów wykonuje personel poszczególnych oddziałów (pielęgniarki, opiekunki), uczestniczący w wydawaniu posiłków i/lub karmieniu pacjentów.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

  W obecnie obowiązującej umowie nie ma takiego wymogu. Firma cateringowa jest jednak zobowiązana do zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków i przestrzeganie przepisów o warunkach zdrowotnych, żywności i żywienia zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.2010.136.914 j.t., z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  W szpitalu funkcjonuje anonimowa „Ankieta badania satysfakcji pacjenta”, gdzie każdy pacjent może zgłosić swoje uwagi, natomiast bieżące skargi i uwagi można zgłaszać osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad pacjentami, pielęgniarkom oddziałowym oraz dietetykom.

  Każde podejrzenie zatrucia zgłaszane jest pielęgniarce epidemiologicznej, która przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne zgodnie z przyjętymi procedurami.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  Szpital nie prowadzi takich statystyk.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Szpital nie organizował takich szkoleń.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

  I. Dieta podstawowa
  II. Dieta bogatoresztkowa
  III. Dieta łatwostrawna
  IV. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu|
  V. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
  VI. Dieta łatwostrawna o zmienionej konsystencji:
  VIa Papkowata
  VIb Płynna
  VIc Płynna wzmocniona
  VId Do żywienia przez zgłębnik lub przetokę

  VII. Dieta ubogoenergetyczna
  VIII. Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych
  IX. Dieta łatwostrawna bogatobiałkowa
  X. Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów
  XI. Dieta łatwostrawna niskobiałkowa
  INNE: Diety specjalne – np. bezglutenowa, bezmleczna, bezlaktozowa, bezpurynowa, bezmięsna, z ograniczeniem soli, ziemniaczana, wegetariańska lub inne zlecone przez lekarza.

  Źródło: Wiedza lekarzy, wiedza dietetyków, publikacje naukowe np.: „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” autorstwa M. Jarosz.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Szpital zapewnia wszystkie zalecane przez lekarza diety, w tym diety specjalne np. bezmleczna lub bezglutenowa w ramach umowy z firmą cateringową.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

  Tak, zapewnia.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Nie, chyba że jest to niezbędny element terapii zlecony przez lekarza.

  Z poważaniem:

  Krzysztof Zaczek

  Prezes Zarządu

  tel.: +48 32 255 61 63;

  tel. kom. +48 607 050 545;

  e-mail: <mailto:mkokosza@szpitalmurcki.pl> kzaczek@szpitalmurcki.pl

  Szpital Murcki Sp. z o.o.

  ul. Sokołowskiego 2;

  40-749 Katowice

  tel. centrala:

  +48 32 255 61 62

  tel. sekretariat:

  +48 32 255 61 63

  fax:

  +48 32 255 63 37

  e-mail:

  <mailto:sekretariat@szpitalmurcki.pl> sekretariat@szpitalmurcki.pl

  <http://www.szpitalmurcki.pl/> www.szpitalmurcki.pl

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  KRS: 0000482155;

  Kapitał zakładowy: 43 437 000,00 zł.

  NIP: 954 27 45 563;

  REGON: 276402233

  RPWDL Wojewody Śląskiego: 000000013544

  Kod świadczeniodawcy NFZ: 121/100685

  Getin Bank S.A. Nr rachunku: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002

  Załączniki