Instytucja: 

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Miękko odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

  Dzień dobry.

  W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na pytania przysłane przez państwa.

  --

  Z wyrazami szacunku
  * Karolina Bandziorowska
  *

    tel: (032) 67 40 364
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  ------------------------------------------------------------------------
  Szpital Powiatowy w Zawierciu <http://szpitalzawiercie.pl/>   Szpital
  Powiatowy w Zawierciu
    ul. Miodowa 14
    42-400 Zawiercie

  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
  0000126179, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Rejestr Podmiotów prowadzących
  działalność leczniczą nr 000000014125, Śląski Urząd Woj. w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice; NIP: 649-19-18-293, REGON: 276271110

  ************  KLAUZULA POUFNOŚCI  *************

  Niniejsza wiadomość i załączniki do niej objęte są klauzulą poufności.
  Jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osoby do której jest
  adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli
  nie są Państwo jej wskazanym odbiorcą nie należy kopiować,
  rozpowszechniać lub podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o nią.
  Jeżeli wiadomość ta została przesłana do Państwa omyłkowo proszę
  niezwłocznie poinformować o tym fakcie Nadawcę i usunąć ją z komputera.

  Załączniki

  • Odpowiedzi_na_wniosek_i_informację_publiczną.pdf