'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL PUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Poniżej przedstawimy odpowiedzi na pytanie:

  1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  *Szpital bezpośrednio niezatrudnia dietetyka.Dietetyka zatrudniafirma
  cateringowa*.

  2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  *Nie dotyczy*

  3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  *Nie*

  4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  *Całodzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta wynosi 21.92
  zł brutto*

  5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  *W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określonokwotę na zakup
  składników użytych do przygotowania posiłków.Wynosi ona 9zł*

  6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
  do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
  posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
  Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  *W umowie zawarto zapisy dotyczące wartości odżywczej i źródła
  pochodzenia poszczególnych składników odżywczych, wyeliminowania podaży
  żywności modyfikowanej genetycznie, gotowych potraw w tym gotowych
  potraw garmażeryjnych, zup w proszku, jajek w proszku, stosowania suszu
  warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produktów
  masłopodobnych, miodu sztucznego ,nisko jakościowych wędlin o dużej
  zawartości tłuszczu.Nie określono szczegółowych zapisów dotyczących
  podaży dopuszczalnych ilości konserwantów, barwników, dodatków.*

  7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  *Na bieżąco w ramach każdej dostawyprowadzone są kontrole w zakresie
  temperatury, stanu organoleptycznego, obecności zanieczyszczeń . Wyniki
  kontroli są dokumentowane. Nadzór sprawuje Pielęgniarka Naczelna z
  udziałem pielęgniarek oddziałowych*.

  8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

  *Kontrole prowadzone są na bieżąco. Nadzór bezpośredni sprawują
  pielęgniarki w oddziałach z udziałem lekarzy oddziału*.

  9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

  *W umowie firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka*.

  10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  *Tak.  Skargi dotyczące żywienia monitoruje pielęgniarka naczelna, a
  zatrucia pielęgniarkaepidemiologiczna*.

  11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  *Skarg i zatruć nie odnotowano*.

  12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  *Tak – szkolenia indywidualne*.

  13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

  *W wykazie zawartej umowy szpital wskazał 57 rodzajów dietdo
  realizacjiŹródła opracowania diet: zalecenia Instytutu Żywności i
  Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie*.

  14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  *Szpital zapewnia posiłki zgodnie z dietą wskazana przez lekarza*.

  15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?

  *Tak szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańskąna życzenie pacjenta*.

  16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
  powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
  ilości białka)?*Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe*.

  Z poważaniem

  Bożena Andryskowska
  Pielęgniarka naczelna

  Szpital Pucki Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 13 A
  84 – 100 Puck

  e-mail:sekretariat@szpitalpuck.pl
  www:www.szpitalpuck.pl
  tel. 58 / 380-16-61

  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
  Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
  Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN