Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

  Twoja wiadomość

  Do: dyrekcja@ssz.tar.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 15.10.2019 22:49

  odczytano w dniu 16.10.2019 07:57.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi do wniosku z dnia 15.10.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - poniżej udzielam odpowiedzi na pytania w kolejności opisanej w mailu:

  Ad. 1

  Tak, w szpitalu zatrudnionych jest 6 dietetyczek.

  Zakres obowiązków:

  1) Planowanie jadłospisów okresowych zgodnie z zasadami Dietetyki oraz zakresem diet obowiązujących w szpitalu.

  2) Właściwy dobór produktów do poszczególnych diet i kontrola ich jakości, a także ich wartości odżywczych i energetycznych pod kątem zgodności z normami żywieniowymi.

  3) Prowadzenie dokumentacji żywieniowej: ruch chorych, asygnaty, dokumenty rozliczenia posiłków na poszczególne oddziały, zestawienia miesięczne.

  4) Kontrola nad przygotowaniem indywidualnych diet zaleconych przez lekarza.

  5) Dbanie o estetykę wydawanych posiłków.

  6) Podawanie chorym posiłków oraz pomoc w karmieniu lub karmienie pacjentów, zgodnie z ustaleniami dietetycznymi.

  7) Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego u chorych.

  8) Udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom wypisywanych ze szpitala po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

  9) Kontrola żywności donoszonej chorym przez ich rodziny.

  Ad. 2

  Na jednego dietetyka przypada ok. 53 pacjentów.

  Ad. 3

  Tak. Pacjenci informowani są przez lekarza lub pielęgniarkę.

  Ad.4

  Koszt wyżywienia pacjenta wynosi średnio 21 zł brutto (dane za okres styczeń – czerwiec 2019 r.)

  Ad. 5

  Nie. Szpital posiada własną kuchnię.

  Ad. 6

  Tak. W Szpitalu obowiązuje Księga Bezpieczeństwa Żywności zawierająca plan HACCP oraz zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych opracowane na bazie Codex alimentarius czyli międzynarodowych zasad bezpieczeństwa żywności oraz zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1952).

  Dział Żywienia opracowuje codzienną dokumentację w programie komputerowym, który wylicza dane dotyczące wartości odżywczej i kaloryczności przygotowywanych dla pacjentów potraw bezpośrednio z tabel wartości odżywczej i kaloryczności Instytutu Żywności i Żywienia.

  Ad.7

  Tak. Nadzór nad jakością wydawanych posiłków dla pacjentów sprawuje Kierownik Działu Żywienia. Kontrola odbywa się w kilku obszarach:

  1. Codzienna kontrola jakości, estetyki, wartości odżywczej i energetycznej posiłków – dietetycy (program ACS), nadzór Kierownik DŻ,

  2. Codzienna kontrola prawidłowej temperatury obróbki termicznej potraw mięsnych – personel kuchni, nadzór Kierownik DŻ.

  3. Cotygodniowa kontrola temperatury porcji – dietetycy i Kierownik DŻ.

  Ad. 8

  Tak. Pielęgniarki oddziałowe na bieżąco.

  Ad. 9

  Nie dotyczy

  Ad. 10

  Tak. Wdrożona jest procedura reklamacji dotyczących posiłków dla pacjentów, za realizację której odpowiada Kierownik Działu Żywienia.

  Ad. 11

  brak

  Ad 12.

  Nie.

  Ad.13

  Diety:

  1. Ia Podstawowa

  2. Ib Łatwo strawna

  3. II Ścisła

  4. III Kleikowa

  5. IV Miksowana

  6. V Niskotłuszczowa

  7. VI Modyfikowana

  8. VIIa Cukrzycowa

  9. VIIb Cukrzycowa niskotłuszczowa

  10. VIIc Cukrzycowa modyfikowana

  11. VIII Ziemniaczana

  12. IX Bezglutenowa

  13. X Zapierająca

  14. Xc Zapierająca ½ porcji

  15. XI bez salicylatów i benzoesanów

  Diety zostały opracowane na podstawie poniższych źródeł na potrzeby specyfiki chorób występujących u pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Bibliografia wg Procedury wew. szpitala: „Zasady dotyczące przygotowywania posiłków”:

  1) „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” IŻŻ, Warszawa 2005

  2) „Normy Żywienia populacji polskiej – nowelizacja” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2012

  3) „Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2011

  4) „Podstawy naukowe Żywienia w szpitalach” pod red. prof. dr hab. med. J. Dzieniszewskiego, dr med. L. Szpondera, prof. dr hab. med. B. Szczygła, prof. dr hab. med. J. Cochy, IŻŻ Warszawa 2001

  Ad. 14

  Szpital zawsze zapewnia dietę wskazaną przez lekarza dla pacjenta. W przypadku indywidualnej diety zaleconej przez lekarza, a nie występującej w wykazie diet, na bieżąco modyfikowane są przez dietetyka poszczególne elementy posiłków w celu eliminacji lub uzupełnienia produktów pod kątem wymaganej diety dla pacjenta.

  Ad. 15

  Tak.

  Ad. 16

  Tak. Apteka szpitalna dostarcza preparaty suplementy.

  Z poważaniem

  Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie

  ul. Szpitalna 13

  33-100 Tarnów

  Tel. 14 6310 404

  email: organizacja@ssz.tar.pl

  <http://www.ssz.tar.pl> www.ssz.tar.pl

  Załączniki