Instytucja: 

SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-10-15 22:49

  odczytano w dniu 2019-10-16 08:36.

 • informacja publiczna przez SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  W odpowiedzi na Państwa wniosek u udostępnienie informacji publicznej z dnia
  15 października 2019 r. w załączeniu przesyłam stosowną informację
  publiczną.

  Z poważaniem
  Klaudia Jarząbek
  Sekretariat Zarządu
  Szpitala Czerniakowskiego
  email: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}
  <http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/> www.szpitalczerniakowski.waw.pl
  -----------------------------------------------------------------
  Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska
  19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy
  w wysokości: 25.192.000,00 zł .
  -----------------------------------------------------------------
  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

  Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
  dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
  dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
  oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
  are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
  please notify the sender.

  Załączniki

  • informacja_publiczna.pdf