Instytucja: 

SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  przesyłam odpowiedzi na wskazaną we wniosku o informację publiczną:

  SZP/DZMP/364/2019/DP Gdańsk, dnia 23.10.2019 r.

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  _Udostępnienie informacji publicznej_

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  *Odpowiedz: *Tak.Zakres obowiązków dietetyka:

  1.Nadzór i kontrola nad wykorzystywaniem usługi żywienia pacjentów
  zleconej firmie zewnętrznej, w tym w szczególności: ilość i jakość
  dostarczonych posiłków, sposób organizacji pracy i właściwy dobór
  składników pokarmowych do poszczególnych diet, normatywnych wartości
  energetycznych, temperatury, wartości odżywczych i smakowych oraz
  sezonowości posiłków.

  2.Kontrola jakości usługi żywienia pacjentów zleconej firmie zewnętrznej
  w zakresie przygotowywania i transportu posiłków, a także produktów
  wykorzystywanych przez firmę zewnętrzną do sporządzania posiłków - czy
  odpowiadają potrzebom żywienia szpitalnego oraz przestrzeganie wymagań
  systemu HACCP.

  3.Uczestnictwo w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, we
  współpracy z zespołem terapeutycznym.

  4.Prowadzenie poradnictwa dietetycznego dla pacjentów hospitalizowanych
  i ich rodzin oraz samodzielne prowadzenie edukacji w tym zakresie.

  5.Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z żywieniem
  (jadłospisy, dekadówki, zamówienia itp.).

  6.Współpraca z zewnętrzną firmą żywieniową w zakresie realizacji
  żywienia i rozwiązywania problemów wynikających ze skarg interwencji itp.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  *Odpowiedz: *Wszyscy pacjenci szpitala.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  *Odpowiedz: *Tak, w przypadku niedowagi, nadwagi, otyłości lub innych
  chorób dietozależnych. Informuje o tym pacjentów lekarz prowadzący.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  *Odpowiedz: *15,50 PLN

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  *Odpowiedz: *Tak. Określono minimalną kwotę.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  *Odpowiedz: *Szpital wymaga od dietetyka firmy cateringowej
  przygotowywania do każdego jadłospisu dekadowego wartości odżywczej i
  kalorycznej wszystkich posiłków. Jakość półproduktów i ich składy są
  sprawdzane za pomocą comiesięcznych niezapowiedzianych kontroli
  wewnętrznych firmy cateringowej.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  *Odpowiedz:*Tak, zajmuje się tym dietetyk oraz pielęgniarki dyżurujące.
  Kontrole odbywają się codziennie.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

  *Odpowiedz:*Tak. Personel mający bezpośredni kontakt z pacjentem w
  procesie terapeutycznym, w tym żywienia.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

  *Odpowiedz: *Tak.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  *Odpowiedz: *W szpitalu istnieje ogólna procedura przyjmowania skarg i
  wniosków. Postępowanie wyjaśniające okoliczności sprawy w przypadku
  skargi dotyczącej żywienia przygotowuje dietetyk.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  *Odpowiedz: *Jedna skarga w 2017 roku.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  *Odpowiedz: *Tak, w ramach szkoleń wewnętrznych.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  *Odpowiedz: *Osiemnaście diet. Źródła opracowania: wiedza
  dietetyka/wewnętrzne regulacje szpitala/ publikacje naukowe („Wykaz i
  charakterystyka stosowanych diet w CSK MSWiA” Warszawa 2017).

  _Rodzaje diet:_
  - ogólna

  - łatwo strawna

  - kleikowa

  - łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
  wydzielanie soku żołądkowego

  - z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych

  - łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu

  - łatwo strawna niskobiałkowa (40g białka/dobę)

  - łatwo strawna niskofosforanowa lub niskoszczawianowa

  - łatwo strawna alergiczna

  - łatwo strawna o zmienionej konsystencji (płynna)

  - niskosodowa

  - łatwo strawna niskobialkowa (60g białka/dobę)

  _Diety specjalne – opracowywane indywidualnie:_

  *

  dieta ubogoenergetyczna (redukcyjna)

  *

  dieta bogatobiałkowa

  *

  dieta bogatoresztkowa

  *

  dieta bezmięsna

  *

  dieta bezglutenowa

  _Dieta w mukowiscydozie:_

  *

  żywienie dzieci w wieku 1- 4 lata

  *

  żywienie dzieci w wieku 5-18 lat

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  *Odpowiedz: *Firma cateringowa jest zobowiązana to zapewnienia różnego
  rodzaju diet eliminacyjnych.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  *Odpowiedz:*Tak.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  *Odpowiedz: *Tak.

  lek.med. Małgorzata Paszkowicz prezes zarządu

  *Dorota Poczwardowska*
  Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji
  Dział Zarządzania, Marketingu i Promocji
  Tel:58/520-93-60 wew 140
  d.poczwardowska@szpitalpolanki.pl
  *Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.
  ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk*
  _www.szpitalpolanki.pl_

  Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd
  Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku,
  VII Wydział Gospodarczy KRS 0000434843, NIP 5842728762, REGON 000294208,
  kapitał zakładowy: 38 000 000,00 zł

  --

  Załączniki